Magyar Katolikus Lexikon > M > Marschall


Marschall Ferenc (Temesvár, Temes vm., 1887. okt. 2.-Bp., 1970. jan. 23.): földművelésügyi miniszter. - A temesvári piar. gimn-ban éretts., a bpi tudegy-en jogot végzett és drált, külf. egy-eken képezte tovább magát. 1905: az Orsz. Széchenyi Szöv. alapító eln., a M. Állam pol. rovatvez-je. 1911-ig a M. Gazdaszöv. szövetkezeti szervezésirányítója, 1911: a Földmívelési Min. termelés- és vámpol-val foglalkozó tisztviselője. Az I. vh-ban a szerb és orosz harctéren katona. 1918: a Bécsben működő Közp. Leszerelési Biz. mezőgazd. előadója. 1919: Rubinek Gyula eln. tanácsadója, 1920: a M. Faluszöv. ig-ja. 1922: a Ker. Kisgazda, Földmíves és Polg. Párt programjával a jánoshalmi kerület nemzgyűl. képviselője. 1923: az Orsz. Mezőgazd. Kamara ig-helyettese, 1924: az Orsz. Nyomorenyhítő Akció főelőadója. 1927-36: a jánoshalmi ker. egységespárti ogy. képviselője. 1934. VII. 10-1935. III. 4: és 1935. III. 5: földművelési min. államtitkár, 1938. III. 9-V. 14: földművelési min. Érdeme a gazdatisztek és a mezőgazd. munkások öregségi biztosítási rendszerének kidolgozása, a mezőgazd. érdekképviseleti törv. reformja. A Darányi-kormány (1936. X. 12-1938. V. 14.) távozása után visszavonult a pol. életből. 1938/42?: a Főv. Malomegyes. és az Első Bpi Gőzmalom Rt. eln. - M: Széchenyi István gr. és a m. középosztály. Bp., 1909. - A falu gondozása. Uo., 1921. - Bpen 1920. VII-1931. V: a Falu havilap kiadója, 1920. VII-1923. VI: fel. szerk-je, 1922?: a Mezőgazd. Közl. szerk-je, a M. Közigazgatás főmunk., a Szövetkezés, 1927-39: a M. Gazdák Szemléje, a berlini Das Land munk. - Álneve: Mars (M. Állam). 88

Parlamenti alm. 1922:317. - Ogy. alm. 1927:156. - M. ogy. alm. 1931:201. Arck. - Ker. m. közél. alm. II:660. - Bölöny 1992:346. - Gulyás XVIII:559.

Marschall Rafael László, OCist (Székesfehérvár, Fejér vm., 1888. nov. 14.-Székesfehérvár, 1943.): hittanár. - 1906. VIII. 14: lépett a r-be, 1911. VIII. 2: fog-at tett, VIII. 6: pappá szent. 1911-13: az innsbrucki egy. hallg-ja. 1913: Hercegfalván kp., 1914: táb. lelkész, 1919: Székesfehérvárt betegszabadságon, 1920-43: gimn. hittanár. - M: A kongreganista üdvözítői. (Kz. gyanánt) Székesfehérvár?, 1937. 88

Schem. Cist. 1942:246. - Pilinyi 1943:81. - Gulyás XVIII:560.