🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Maron
következő 🡲

Maron, Áldott, Szt (†410 k.): remete. - Apamea (Szíria) vidékén egy hegyre vonult vissza, az ott talált pogány tp-ot ker-nyé alakította át. Életszentségének és csodatevő erejének híre messziről vonzotta az embereket. Aranyszájú Szt János 404-407: levelet írt ~nak, „a papnak és remetének”. - Halála után a környék települései versengtek ereklyéiért, végül a legnagyobbik kapta meg s épített szerény kis tp-ot a sírja fölé. 450 k. már ékes tp. állt a helyén, kolostorral. A 8. sz. elején itt alakult meg a →maroniták közössége. **

BS VIII:1195.

Maron István (*Székesfehérvár, Fejér vm., 1877): gimnáziumi tanár. - Székesfehérvárt éretts., 1908: a bpi tudegy-en m-lat. szakot végzett. Az áll. főreálisk., 1918. IX. 1: a székesfehérvári leánygimn. tanára, 1923: az Árpádházi B. Margit Leánygimn. ig-ja, tanügyi főtanácsos. - M: Hogyan imdkozzuk a szentolvasót? Székesfehérvár, 1926. - Erkölcsvédelem. H.n., 1926. - Takarékosság. H.n., 1927. - A különböző tehetségek és a középisk. H.é.n. - Hogyan kell tanulni? (Az okos tanulás szabályai) Székesfehérvár, 1930. - A szív nevelése. 1. A szív világának köre. 2. A szerelem pszichológiája, etikája és pedagógiája. 3. A vágyak nevelése. Uo., 1931-32. (Klny. Székesfehérvári Árpádházi B. Margit leánylíc. értes. 1930/31) 4. A szenvedély pszichológiája és pedagógiája. Uo., 1933. - Szűz Mária fatimai üzenete és a magyar engesztelés. Uo., 1944. - 1927-44: Székesfehérvárt szerk. a Községi Árpádházi B. Margit leánygimn. értes-t. 88

Kalmár 1910:383. - Barthos-Csetri 1924/25:149. - Fejér vm. 1937:329. (s.v. Marton!) - Jámbor 1940:232; 1942:298. - Gulyás XVI:540.

Maron József, SJ (Székesfehérvár, Fejér vm., 1911. jún. 24.-): misszionárius, tanár. - 1930. IX. 1: lépett a JT-ba. 1936. VIII. 25: érkezett Kínába. 1938: Tamingban a missz. középisk-jában lat-t és hittant tanított. 1939: Sanghajban kezdte a teol-t, 1942. VI. 3: pappá szent. 1944: visszatért a tamingi missz-ba. 1949-52: Pekingben a kat. Fujen egy-en mat-t végzett. 1955: →Lischerong Gáspárral és →Rab Pállal megkezdte Tajvanban a potzui missz-t. 1957: a középisk-ban ang-t, számtant és zenét tanított. 1970: Csiajban a →Zsámár Jenő által alapított isk-ban tanár, 1979: fiúinternátus vez. (2001: is!) **

Cat. SJ 1931:38; 1942:59; 1949:56. - Miklósi 1936:120. - Önéletr. - Vajda Tibor SJ (1984), Miklósházy Attila SJ (2001) közlése