Magyar Katolikus Lexikon > M > Markovits


Markovits Rókus, OFMConv (Atkár, Heves és Külső-Szolnok vm., 1807. okt. 13.-Szilágysomló, 1859. szept. 2.): tanár, házfőnök. - Végzett bölcsészként lépett a r-be; pappá szent. Nagybányán, Miskolcon, Aradon tanított, Szilágysomlón házfőn. - Cikkei: aradi főgimn. értes. (1852: A természettan ismeretéből haszonnal párosult gyönyör szivárog, 1855: A szónoklat belérdeme) - M: Pásztori szóváltás, Szabó Román úrnak ... midőn a nagybányai kolostorban a törvényes szemlét tartaná, készíte. Kolozsvár, 1839. - Mezengy, Richter Alajos praelatusnak ... midőn a miskolczi középtanodában a törvényes szemlét tartaná, Miskolc, 1845. - Óda, az esztergomi főegyház beszentelése ünnepélyén. Uo., 1856. - Idyll vagy pásztori szóváltás, Schmidt Szörény úrnak iskolai szemle alkalmával tisztelkedik. Uo., 1857. - Óda, melyel Schmidt Severin urat üdvözli a nagy gymnasiumi ifjúsági iskolai szemle alkalmával. Uo., 1858. - Aradon 1853: A minorita rendű aradi nagy gymn. értes. a 1852/53. tanévre szerk-je. 88

Lakatos III:67. - Szinnyei VIII:650. - Értesítők 1:271.