Magyar Katolikus Lexikon > M > Markos


Markos (1896-ig Matkovich) Gyula (Nagykanizsa, Zala vm., 1861. júl. 16.-Bp.?, 1944. máj. 22. k.): pap, országgyűlési képviselő. - Nagykanizsán éretts., a teol-t Veszprémben végezte, 1885. VII. 1: pappá szent. Attalán, 1886: Csatáron, 1888: Zalaszentbalázson, 1889: Buzsákon, 1890: Attalán, 1891: Tabon és Zákányban kp. 1893: Bp-re költözött, ahol a Herkó Páter élclap szerk-je. 1905-06: a péri ker. ogy. képviselője függetlenségi párti programmal. Az esztergomi fősztszék 1912. XI. 23., Hornig Károly veszprémi pp. 1913 elején ab ordine et jurisdictione fölfüggesztette, ezt 1915. V. 15: mindkettő föloldotta; mivel a kánoni előírásokat nem tartotta be, az egyhm. hatóság 1922: a divinis fölfüggesztette. - M: Ábránd világ. Világi dalok. Előszó Jókai Mór. Bp., 1886. - Egyh. nép-énektár, a r.k. hívek legismertebb énekei. Imádságok. Csizmadia Gyulával. Pozsony-Bp., 1892. - Keresztény balladák. 3. kiad. Uo., 1907. - Az Úr szava. (Vagyis a paradicsomi kinyilatkoztatás nyelve) Uo., 1918. - M. Herkó Páter. Szerk. 50 é. hármas jubileuma: 55 é. írói, 50 é. papi és 75 é. születési jubileuma alk. Uo., 1936. - 1886, 1890-91, 1904-05: a Katholikus Őrtüzek szerk-je (1886: Nagy Kavics c-en jelent meg). - 1893. IV. 20-: a Herkó Páter (első és egyetlen r.k.) élclap szerk-je, melyet fél é. kb. 40 álnéven egymaga írt, 1896. III. 1-től tótul, III. 8-tól ném-ül is megj. - Betűjegye: M. (Herkó Páter). 88

A Herkó Páter monográfiája. Bp., 1896 - Szinnyei VIII:637. - Sziklay 1931:259. - Pfeiffer 1987:696. - Viczián 1995. - Gulyás XVIII:511.

Markos János Rezső, OSB (Ercsi, Fejér vm., 1912. nov. 12.-Győr, 1990. ápr. 29.): tanár. - 1931. VIII. 6: lépett a r-be, 1936. VI. 27: ünn. fog-at tett, 1937. VI. 13: pappá szent. 1937: São Paulóban a brazíliai m-ok lelkésze, 1939: Bpen gimn. tanár és drált. 1940: Győrszentivánon hitokt., 1941: lelkész, 1959: Veszprémvarsányban esp. lelkész, 1964: Mihályiban, 1967-82: Tatán lelkész, 1976-82: esp. is, 1980: lébényi c. apát. 1982: nyugdíjas Győrött. - M: Kultsár István 1760-1828. Pannonhalma, 1940. (Pannonhalmi füzetek 24.) 88

Pilinyi 1943:240. - PN 1987:200. (1520.) - Diós 1999:136. (777.)