🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Margitta
következő 🡲

Margitta, Margareten, v. Bihar vm. (Marghita, Ro.): 1. esperesség a v. nagyváradi egyhm-ben. Plébániái 1904: Bodonospataka, Micske, Szentjobb, Széplak. - 2. plébánia. 1500: már létezett. Lakói 1566: ref-ok lettek, a kk-i tp. 2000: is az övék. A pléb-t 1722: alapították újra, tp-át Nagyboldogasszony tit-ra szent. 1852: a ~ körüli ter-et a melki apátság vásárolta meg. 1945 u. az apátsági birtokot államosították, a pléb. épületét elvették, helyette a tpkert egyik sarkába építettek két, 10-10 négyzetméteres  „szobát” pléb-nak. Az elvett területekre háztömböket építettek. 1980 után Kolozsvári Antal plnos külföldi segítséggel új pléb-t épített. 1993-2000: nagy, Árpádházi Szt Margit-tp épült. - Anyakönyvei 1727-től. Kegyura 1880: a melki apátság. Anyanyelve 1880: m.; 1940: m., rum. - Filiái 1917: Berettyókohány, Bisztraterebes, Csekenye, Déda, Dizsér, Érfancsika, Felsőábrány (a reformáció előtt pléb.), Genyéte, Kispacal, Lüki, Mónospetri, Nagypacal, Széltalló, Szúnyogd, Vedresábrány. - Plébánosai: 1727: Püspöki Ferenc, 1732: Kiss Mihály, 1733: Szenczy István, 1739: Bots Pál, 1744: Hinorányi Albert, 1745: Keserű György, 1751: Ronkovics Dávid, 1757: Almádi András, 1758: Negyelák György, 1761: Újfalusi István, 1771: Mersics Ferenc, 1776: Hill Ferenc, 1794: Horváth Mihály, 1798: Kelemen András, 1805: Bicskoss János, 1810: Molnár Péter, 1824: Szedelényi József, 1833: Deák János, 1863: Szauer Alajos, 1874: Lindenmayer Károly, majd Sperk József; 1985: Kolozsvári István Antal. - Lakói 1896: 985 r.k., 314 g.k., 18 g.kel, 16 ev., 2050 ref., 822 izr., össz. 4205; 1940: 1543 r.k., 596 g.k., 183 g.kel., 18 ev., 2514 ref., 1725 izr., 29 bapt., össz. 6608; 2000: 650 r.k. család. **

Schem. Mv. 1896:251; 1931:34; 2003:221. - Gerecze II:222.