Magyar Katolikus Lexikon > M > Maravics


Maravics Marián, Maravić, OFMObs (†1660. szept. 14.): püspök. - 1644. VII. 31-1647. VII. 24: Dumnio pp-e. 1645. VII. 31: erősítették meg. III. Ferdinánd 1646. IX. 4: kérte az általa V. 5: kinevezett ~ boszniai obszerváns ferences tartfőn. boszniai ppi jóváhagyását, amit X. Ince 1647. VII. 24: megerősített, s rábízta a török uralom alatti egész Boszniát. ~ a pozsegai ferences ktorban székelt. 1658 k. a hódolt ter-en kánoni látogatást tartva 6563 bérmálást és 25 papszentelést végzett. - Utóda 1660. XI. 20: Benlich Máté. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:7. (44.) (mint a másutt nem említett Johannes Hieronimus utóda; 1647: pp.); 1862:7. (42.) (s.v. Matkiević; 1645: pp.) és (43.) (s.v. Morović, 1647-48: pp.) - Gams 1873:369. (47.) (s.v. Marnavich), 407. (17.) - Fraknói 1895:543. - Hodinka 1898:97. - Eubel IV:119, 179. (s.v. Maravich) - Vanyó 1933:74. - Gašić 1944:32. (61.)