🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Malomfalvay
következő 🡲

Malomfalvay Gergely, mártonfalvai, OFM (1616.-Kismarton, Vas vm., 1669. ápr. 21.): tartományfőnök. - 1638: lépett a mariánus rtart-ba. 1643: szent. pappá, teol. tanár és hitszónok. 1654: tartfőn. 1655: ~ tette le a győri ferences tp. alapköveit. Ebben az évben vált el a mariánus prov-tól a szlavóniai kusztódia. 1667: a cseh és lengy. rtart-ok vizitátora. I. Lipót (ur. 1657-1705) kinevezte erdélyi pp-ké, de ~ nem fogadta el. - M: Belső-képpen indító tudomány... az igaz hitnek némely szükséges ágazatiról. Bécs, 1653. - Halottas Predikatzjo ... Groff Formontin Katalin Asszonynak siralmas Temetésén... Uo., 1654. 88

Szinnyei VIII:461. - Farkas 1879:23. - KL III:287. (s.v. Mártonfalvai Malomfalvy Gergely)