Magyar Katolikus Lexikon > M > Majs


Majs, Baranya m.: plébánia a pécsi egyhm. mohácsi esp. ker-ében. - 1235: Moysa. Alapítója vsz. Moys nádor. 1300: már pléb. A törökök 1526 u. elpusztították. Lakói 1721: görögkeletiek saját tp-mal. A kk. tp. romjai még láthatók voltak. A r.k. ném. telepesek 1757: tp-ot építettek, 1789: újraalapították a pléb-t. 1938: új tp-ot építették Borromei Szt Károly tiszt-ére, mely 1944: leégett, 1957: helyreállították. Harangját 1949: 116,2 cm átm. Szlezák Ráfael Rákospalotán öntötte. Kegyura 1880: a Vallásalap. Anyanyelve 1880: ném.; 1910: ném., szerb, m.; 1940: ném., m. - Régészeti emlékei. A ~-udvari réteken 11. sz. temető ezernél több sírját tárták föl, melyekből több kereszt is előkerült. A 234. sz. gyermeksírban üveggyöngysorra fűzött, 5,3 x 4,2 cm nagyságú, lemezes bronz kereszt volt, előoldalán domborművesen öntött Krisztus-alakkal. A sírban még tyúktojás maradványai is voltak. - A 275. sz. gyermeksírban üveggyöngysorra fűzött kis, 2,6 x 1,4 cm-es ón kereszt kiszélesedő szárakkal. A sírban I. Béla dux (ur. 1060-63) ezüst dénárja volt. - A 770. sz. sírban 3,5 x 2,4 cm-es öntött bronz kereszt haránt bordázott szárakkal, a vízszintes szárak lapított gömbben végződnek. Mellette nyitott bronz karikát találtak. - Az 1031. sz. sírban 4,2 x 2,1 cm-es kiszélesedő szárú, lemezes bronz kereszt. - Plébánosai: Fink Hermann, 1798: Hahn Ignác, 1807: Montag Jakab, 1849: Kahl József, 1870: Szabó Károly, 1888: Gianone Gyula, 1908: Paulay Ferenc, 1909: Rajczy János, 1911: Riedlinger Dezső, 1941: Vizi János, 1948: Müller József, 1957: Elm György, 1961: Békés Ádám, 1964: Hahót Ferenc, 1966: Fodor János, 1976-tól Nagynyárád (Lelkes József, 2001: Horváth Imre) látja el. - Lakói 1840: 1272 r.k., 427 g.kel. (barokk szerb tp-a 1781: épült), 5 izr., 108 egyéb vall., össz. 1812; 1910: 1559 r.k., 375 g.kel., 1 ev., 11 ref., 5 izr., össz. 1951; 1940: 1845 r.k., 1 g.k., 1 ev., 2 ref., 5 izr., össz. 1854; 1983: 1220 r.k., össz. 1401. - 1948: 3 tanerős r.k. ált. isk-jában 192 tanuló. **

Schem. Qu. 1914:66. (A Borromei Szt Károly-tp-ot 1752: építették, 1857: bőv.); 1981:191. - Kiss Attila: Baranya m. X-XI. sz. sírleletei. Bp., 1983. (92, 94, 128, 143, 174. ábra; 26, 27, 70, 92. tábla) - Györffy I:265. - Patay 1998. - MKA 2000:256. - Sasvári 2002:82.