🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa
következő 🡲

Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa, SZET: a magyarországi evangéliumi kisegyházak felekezetközi szerve (→szabadegyházak). – 1985: 9 tagegyháza volt, melyek közül még az alapító felekezetek közé tartoznak: →Magyarországi Hetednapi Adventista Egyház, Keresztyén Testvérgyülekezetek, →Magyarországi Baptista Egyház, Magyarországi Metodista Egyház. – A csatlakozottak: 1950: Szabadkeresztyén Gyülekezet, 1952: →Isten Egyháza, Őskeresztyén Apostoli Egyház, →Élő Isten Gyülekezete, 1958: →Evangéliumi Pünkösdiek Közössége. 1967: Mo-on elsőként hozott létre levelező tagozatú teol. tanf-ot. A ~ Lelkészképző Szem-a azóta folyamatosan működik. Az ott szerzett együttműködési készség és tapasztalatok ösztönözték 1981: a Tanulm. Osztály létrehozását, mely teol. diszciplinák szerint 4 szakcsoportban hangolja össze a tagegyh-ak lelkészeinek, teol. tanárainak szakmai munkáját. A ~ Nyugdíjpénztárt hozott létre, gondoskodik elaggott lelkészeiről. További intézményei nincsenek, osztályai és az azok élén működő titkárok az építési ügyekkel, külügyekkel, család- és egészségvédelmi kérdésekkel, sajtótermékek előállításával, segélyezéssel, jogi és társad. kapcsolatokkal foglalkoznak. Sz.O.

A ~ Szervezeti Szabályzata (Kz., 20 o. Az ÁEH a Szervezeti Szabályzatot 1980. IX. 25: záradékolta.) – Ne félj, te kisded nyáj. Bp., 1984. – Evangélikus Élet 1985. IX. 1:3. (Szebeni Olivér)