🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyarországi Evangélikus Egyház
következő 🡲

Magyarországi Evangélikus Egyház: a →reformáció lutheri ága, a római katolikus egyház és a Magyarországi Református Egyház után számarányában a harmadik egyházi közösség Magyarországon. – A reformáció első követői Mo-on 1531–: →Dévai Bíró Mátyás, →Luther asztaltársa, akit a nép „magyar Luther”-ként tartott számon; →Sylvester János, aki az egész ÚSz-et elsőként fordította m-ra. – 1758: alakult ki az országos felügyelői tiszt. A ~ alkotmánya az 1891/94-es Zsinaton jött létre. Az utolsó, vallási hovatartozást is regisztráló hivatalos népszámlálás (1948) szerint a ~nak 430 ezer megkeresztelt tagja volt, köztük ném. és szl. anyanyelvűek. – Minden gyülekezet élén 1 lelkészi és 1 nem lelkészi elöljáró áll. Kormányzati beosztása 2000: Északi Egyházkerület (püspöke Szebik Imre), Déli Egyházkerület (pp-e Harmati Béla), Nyugati Egyházkerület (pp-e Ittzés János). A ~ püspök-elnöke Szebik Imre. **