🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Közösség
következő 🡲

Magyar Közösség, Magyar Testvéri Közösség: titkos társaság, fedőszerve a Honszeretet Egyesület. - Működésének kezdete az 1930-as évek elejére tehető, csoportjai Erdélyben, a Felvidéken és a Délvidéken is működtek. Célja a magyarok érdekeinek védelme, főként az elcsatolt ter-eken. Tagjai többsége értelmiségi, nőket nem vettek föl. Eszmerendszerüket Szabó Dezső (1879-1945) műveire, Németh László (1901-75) „harmadik út” fölfogására építették. A nemzet alapjának a m. parasztság gazd. és szellemi megerősítését kívánták. A tagság előfeltétele volt a magyar név, érzés, fölfogás, önálló állás, jövedelem és a káros szenvedélytől mentesség. A fölvétel avatáson történt, a tagok törzsszámot kaptak. Jövedelmük 2 %-át fizették tagdíjként. A ~nek jelentős befolyása volt a II. Rákóczi Ferenc Egyesületre, a Bartha Miklós Társaságra, a Parasztszövetségre; tagjai alapították a Magyar Irodalompártoló Társaságot, jutalmazták a népi írókat (Kodolányi János, Németh László, Sinka István, Tatai Sándor stb.), irod. művek kiadására megalapították a Turul Könyvkiadó Kft-ot. Létrehozták és fenntartották Gödöllőn a Sokgyerekes Magyar Anyák Szt István Fiúotthonát. A gyerekek ingyenes ellátást kaptak, el., majd polg. isk-ba jártak és szakmát tanultak. A ~ irányította a bpi Magyar Út (1934-44), Magyar Élet (1936-44), a Fiatalok (1940-44), a kecskeméti Hajnalodik (1938-44) és a debreceni Tiszántúl (1941-42) lapokat. Az 1944. III. 19-i ném. megszállás után a ~ alakította a legbefolyásosabb ellenállási szervezetet, a →Magyar Függetlenségi Mozgalmat →Szent-Iványi Domokos nagykövet vezetésével, aki létrehozta és aláírta Moszkvában 1944. X. 11: a magyar-szovjet fegyverszüneti egyezményt. A ~ irányította ifj. Horthy Miklós kiugrási irodáját, az egy. hallgatókból szervezett náciellenes Görgey-zászlóaljat. Szent Miklóssy István vezérkari őrnagy, a Legfelsőbb Honvédelmi Biz. titkára készítette elő Náday István vezérezr. és a Várban őrzött Horvic ang. ezredes 1944. IX-i repülőútját a Nápoly melletti USA-főhadiszállásra. A Rómában diplomata Soós Géza külügyi titkár szervezte meg, ford. m-ra és küldte el Horthy kormányzónak és Serédi hgprím-nak 1944. VI: az auschwitzi jegyzőkönyvet, melynek eredménye a bpi zsidók deportálásának megakadályozása. - A Gestapo a ~ számos tagját (Dálnoki Veress Lajos vezérezr., Szent Miklóssy István stb.) tartóztatta le, akik Sopronkőhidára, majd Dachauba kerültek. - A Független Kisgazdapárt nemzgyűl. választási győzelme után e párt lehetetlenné tételére 1947. I. 5: bejelentették, hogy a (komm. irányítású) Belügymin. titkos, a köztársaság elleni összeesküvő csoportot leplezett le. I. 21: Saláta Kálmán és Juszkó Pál nemzgyűl. képviselők mentelmi jogának fölfüggesztését az FKgP baloldali képviselője, Dulin Jenő kérte, I. 21: Gyulai László és Hám Tibor fölfüggesztési ügyének tárgyalásakor Nagy Vince (1918/19: a Károlyi-kormányban belügymin.) ítélte el az összeesküvőket. II. 25: a szovjet titkosszolgálat elhurcolta Kovács Bélát (1908-59), a kisgazdapárt titkárát. - Az ÁVO által 1947: lefoglalt irattárban 2450 név szerepelt, közülük letartóztatták Gyulai László, Hám Tibor, Horváth János, Jackó Pál, Kiss Sándor, Vattay László, Vörös Vince kisgazda nemzgyűl. képviselőket, Mistéth Endre építés- és közmunkaügyi min-t, Arany Bálint szervezőtitkárt és még 240 személyt. A letartóztatottakat a →Katonapolitikai Osztályon és az ÁVO-n megkínozták, majd több csoportban Népbíróság elé állították, a →Mindszenty-perben kipróbált sajtótámadás rágalomhadjárata közepette a Donáth-perben I. fokon: András Sándort (II. fokon 10 év börtönre), Dálnoki Veress Lajost (II. fokon 15 é. börtönre) és Donáth Györgyöt (II. fokon halálra, kivégezték) halálra; Arany Bálintot (II. fokon 12 év fegyházra), Szent Miklóssy Istvánt (II. fokon 15 év börtönre) életfogytiglani, Berkó Istvánt (II. fokon is) 8 évi, Sóváry Tihamért (II. fokon 5 év börtönre) 7 évi, Fülöp Józsefet (II. fokon 3 év börtönre) 6 évi kényszermunkára, Szent-Iványi Domokost (II. fokon 10 év börtönre) 14 évi, Kiss Károlyt (II. fokon is) 12 évi, Héder Jánost (II. fokon is) 11 évi, Várkonyi Lászlót (II. fokon 1 év börtönre) 1 évi fegyházra, Várkonyit kivéve mindegyiküket vagyonelkobzásra is ítélték a Ny-i demokráciák látszólagos ellenzésével (George H. Weems dandártábornok, a →Szövetséges Ellenőrző Bizottság [SZEB] USA-részlegének parancsnoka brit támogatással 1947. III. 5: és III. 17: jegyzékben tiltakozott Szviridov altábornagynál, a SZEB elnökénél a m. belügyekbe való szovjet beavatkozás ellen, eredménytelenül). →Nagy Ferenc min-eln. V. 17-től Svájcban töltötte szabadságát, ott lemondott. Ho.L.-88

Fehér kv. 1947. - Kis András: A ~től a Földalatti Fővezérségig. Uo., 1969. - Vida 1976:241. - Csicsery-Rónay-Cserenyey 1998.