🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Görög Katolikusok Országos Szövetsége
következő 🡲

Magyar Görög Katolikusok Országos Szövetsége, MAGOSZ, Máriapócs, 1921. okt. 1.-1948?: érdekvédelmi és hitbuzgalmi szervezet. - Védnöke Miklósy István g.k. mpp., világi eln. →Illés József egy. tanár, ogy. képviselő, egyh. eln. →Papp János hajdúdorogi parókus. 1922. I. 10: Abaúj, Borsod és Zemplén vm. g.k. egyhközs. köldöttei miskolci tanácskozásukon bejelentették csatlakozásukat. 1929. VI. 11: a ~ a baziliták máriapócsi monostorának önállósítását és apátsági rangra emelését kérte XI. Pius p-tól. A Sztszék közölte, hogy a kezdeményezést a hajdúdorogi ordináriusnak kell megtennie. X. 28: ~-küldöttség járt gr. →Klebelsberg Kunó vallás- és közokt. min-nél a m. gör. kat-ok sérelmeivel. A kapott ígéret ellenére a g.k. kántortanító-képzés továbbra is megoldatlan maradt. 1935. IX. 24: hajdúdorogi nagygyűlésükön mozgalmat indítottak a hajdúdorogi mpp. joghatóságának Csonka-Mo. egészére való kiterjesztése érdekében; a kitűzött cél 1980. VII. 17: valósult meg, amikor II. János Pál p. Summis pontificibus bullájával a hajdúdorogi egyhm. joghatóságát a →miskolci apostoli kormányzóság kivételével minden Mo-on élő g.k. hívőre kiterjesztette. - 1931: székháza Bp., VIII. Szigetvári u. 6/a., taglétszáma 409 fő; 1937: székháza VIII. Üllői út 4., taglétszáma kb. 1800 fő. - Lapjai: Görögkatolikus Tudósító (1921-26), Görögkatolikus Szemle (1929-44). 88

A ~ alapszabályai. Bp., 1928. - Illyefalvi 1935:586. - Dobrovits 1937:120. - Balogh-Gergely I:183. - Viczián 1995:40.