Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Egyházszociológiai Intézet


Magyar Egyházszociológiai Intézet (ném. Ungarisches Kirchensoziologisches Institut, UKI), Bécs, 1962-: a magyar társadalom, különös tekintettel a katolikusok életének társadalomtudományi vizsgálatára 1957: alapított Katolikus Magyar Egyházszociológiai Intézet utóda. 1962: nevét ~re változtatták. - Vezetői: András Imre SJ (1928-), →Morel Gyula SJ. Tagja hivatalánál fogva a Mo-on kívül élő m. jezsuiták mindenkori tartfőn-e, aki egyben a ~ alelnöke. Önkéntes föloszlása esetén vagyona a Mo-on kívül élő m. jezsuita rtart. tulajdona. M., ném. és ang. nyelvű tud. sajtótájékoztatót ad ki, közreműködik kutatásokban, dokumentációt gyűjt és dolgoz föl. Kutatási területe a mo-i vallási-egyh. viszonyok, s ezek összefüggése a társad. és művelődési állapotokkal. Rendszeresen ad ki a magyar kat. egyh. életéről és működéséről m., ném. és ang. nyelven jelentéseket, elemzéseket, összefoglaló értékeléseket, kv-eket. Az 1989/90-es pol. fordulat után tevékenységét Mo-ra is kiterjesztette. - Kapcsolatot tart a lőveni Egyházszociológiai Int-ek Nemzetk. Szöv-ével (FERFES), melynek tagja, a brüsszeli Vallásszociológusok Nemzetk. Szöv-ével (CISR) és a müncheni Institut für Gesellschaftspolitik der Katholischen Hochschule nevű intézménnyel. Bo.Gy.

Szépfalusi 1980:278. - Borbándi 1992:230. - Nagy 2000:643.