🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Egyházirodalmi Iskola
következő 🡲

Magyar Egyházirodalmi Iskola, MEI, 1850-: a budapesti →Központi Papnevelő Intézet önképzőköre. - A 18. sz. végén a rövid életű →seminarium generalékban a kispapság érdeklődni kezdett a nemzeti nyelvű irod. iránt, kereste a kapcsolatot a kor íróival, költőivel, közöttük Kazinczy Ferenccel. 1813: Pesten →Guzmics Izidor bencés növendék Magyar társaság néven kört alakított teol. fordítások készítésére, előadások tartására. 15 kispap anyagi támogatásával megjelentették az evangélikus Berzsenyi Dániel verseskötetét. →Czuczor Gergely bencés növendék e társaság előtt olvasta föl először 1821: írt Augsburgi ütközet c. hexameteres hőskölteményét. Az →Ihász Gábor ciszt. növendék által már 1829: kidolgozott alapszabályokat Rudnay Sándor prím. 1831. IV. 27-i jóváhagyása alapján átdolgozták, és V. 22: megkezdte működését a Nemes Magyar Gyakorló Iskola. A tanulm-ok általában latinul folytak, a szeminaristák között viszont számos nem magyar anyanyelvű is volt. Ezért a ~ „az első éveiben beszélni tanult, éspedig magyarul. Ez volt a célja, mert ezzel tehetett hazájának legnagyobb szolgálatot.” A Gyakorló Iskola a reformkor évtizedeiben hozzájárult a hazafias szellem ápolásához. Scitovszky János prím., esztergomi érs. 1850: engedélyezte a Magyar Gyakorló Iskola felállítását ~ néven, mely az önkényuralom évei alatt is ápolta a magyar nyelvet és kultúrát a teol-t lat-ul tanuló kispapok körében. - A ~ folyamatosan működik 2002: is. Tisztikarát (eln., jegyző, pénztáros) 1 é. választják. Célja: az anyagi és technikai feltételek biztosítása a kispapok kulturálódásához, bekapcsolódásukhoz Bp. kulturális életébe; önálló irod. és teol. munka, fordítások; kiadványok megjelentetése (→Munkálatok, →Centralista; 1989: Új Centralista); egyházzenei, képzőműv. tevékenység elősegítése; a tagok teol. társad-tud., irod. előadásai; színházi előadások, koncertek, kiáll-ok látogatása; a kulturális élet jeles szereplőinek meghívása; kvtár fejlesztése, gondozása.  **

Séda Ernő: A közp. növendékpapság ~jának tört. Bp., 1874. - A 350 éves KPI. Bp., 1998:29.