Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Cserkészszövetség


Magyar Cserkészszövetség, Bp., 1912. dec. 28.-1946. júl. 19; 1991-: a középiskolás ifjúság szervezete. - Az 1907: tartott első angliai cserkésztábor után a nagybecskereki piar. gimn. 1909/10. értes-je ismertette a mozgalmat. 1910: Szilassy Aladár orvos kezdeményezésére a Bpi Ref. Ifj. Egyes. megalakította az első m. cserkészcsapatot. Megyercsy Béla, a Ker. Ifj. Egyes. titkára cserkésző fiúk csapatot szervezett, 1911: a II. ker. Kir. Kat. Gimn-ban alakult csapat, s a →Zászlónk támogatta a kezdeményezést. -1912. XII. 28: létrehozták a ~et, elfogadták a cserkészfogadalom és a cserkésztörv-ek szövegét. Vezetői: →Izsóf Lajos, Megyercsy Béla, Papp Gyula és →Sík Sándor; lapja 1913-15: az Ifjúsági Testnevelés (szerk. és kiad. Hámos Nándor; 1911. X.-1912. XII: a Nemz. Sport mellékleteként). - 1913-tól a Zászlónk szervezésében Izsóf Alajos vezetésével 6 tutajon, 105 cserkésszel megrendezték a vági tutajozást Kralovántól Komáromig. 1913: megalakították a hasonló elveken alapuló, de katonai nevelésű és kiképzésű Magyar Őrszem Szövetséget, VI: a két szöv. egyesült Magyar Cserkész Őrszem Szövetség néven. Később a szöv. nevéből elhagyták az őrszem megnevezést. - Az I. vh. alatt a cserkészvez-k frontszolgálata miatt a szöv-et és a csapatokat 18 é. aluli cserkészek vezették. 1917. IX: 23: megalakult a Magyar Cserkészcsapatok Háborús Bizottsága; feladata a csapatok összefogása, a hírverés és toborzás, áll. támogatás biztosítása, cserkészkv-ek kiadása, vezetőképzés és fölkészülés a békés időszakra. - 1918. XI. 1: a biz. átalakult a M. Cserkészcsapatok Intéző Biz-a néven, hogy átmenetet biztosítsanak a béke éveire. XII: 1: a szöv. újjáalakult. A 1919. III. 21-VIII. 1: a kommün alatt a cserkészetet betiltották. IX. 21: megalakult a ~. Jelvényéből kikerültek az ang. eredetű csillagok, a liliomot ezentúl a Szt Korona fogta össze. Elnöke 1919: Ravasz Árpád, 1921: Sík Sándor, 1922: →Witz Béla, 1931: Vidovszky Kálmán, 1932: Papp Antal, orsz. parancsnok 1942-44: Éry Emil. - 1922. VI. 21: Horthy Miklós kormányzó gr. →Teleki Pált (1879-1941) nevezte ki főcserkésznek, aki 1923. X. 14: lemondott, ezután tb. főcserkész. 1923. XI-1942. III: gr. →Khuen-Héderváry Károly a főcserkész. - 1926: az első Nemzeti Nagytábor az árvízzel fenyegetett Újpesti Népszigetről áttelepült a „Megyeri-havasokba”. - A nagyhatalmi döntés kizárta a m. cserkészeket az első Jamboree-ról [akárcsak 1920: az antwerpeni olimpiáról], de 1924: a koppenhágai, 1929: a birkenheadi (Anglia) világtalálkozókon kimagasló sikereket értek el. - 1924: Héderváron tartották az első tisztképző táborokat. 1927: létrehozták a Hárshegyi Cserkészparkot, a Cserkészházat, a Cserkészboltot és az újpesti Központi Vízitelepet. 3250 szervező munkája révén 1933: megrendezték a →Gödöllői Cserkész Világtalálkozót (a IV. Jamboree), ahol 54 nemz. 26 ezer cserkésze vett részt. 1937: Vogelenzangban (Holl.) az V. Jamboree-n 500 m. cserkész vett részt. - A cserkészet átalakításáról, a cserkészmozgalom szervezéséről és a főcserkész (1942. III. 11-: vitéz kisbarnaki →Farkas Ferenc) jogállásáról szóló 1690/1942. ME. sz. (1942. III. 11.) rendelet célja: a mozg. fejezze ki m. jellegét, feleljen meg a honvédelem és az ifj. nevelése követelményeinek, biztosítsa a →Leventeszervezettel való együttműködést (és nem egyesülést). VI. 26: Palló Imre nyilas ogy. képviselő a parlamentben a ~ és a Leventeszervezet egybeolvasztását követelte, a főcserkész kiállása ezt megakadályozta. - A II. vh. alatt a cserkészek emberbaráti, hatósági, légvédelmi munkát végeztek, figyelőhelyeken, a terrorbombázások után elsősegélynyújtásban, hírvivésben és romeltakarításban az Önkéntes Ifjúsági Mentőcsapatokban dolgoztak. Segítették a kórházak, ill. a katona- és sebesültszállító vonatok ellátását. Szálasi Ferenc (1897-1946) nemzetvez. (1944-45) 1944. X. 17: meg akarta szüntetni a cserkészetet, Hungarista Őrszem néven átszervezését tervezte, amit Bp. XII. végi bekerítése megakadályozott. - 1945. II: megalakult a Cserkész Intéző Biz., 500 csapattal XI: újjáalakult a ~. 1946. V: Rajk László belügymin. (1946-48) a Fegyverszüneti Egyezményre hivatkozva fölülvizsgáltatta a ~ munkáját, VII. 19: föloszlatta a ~et. - 1991: újjá alakult. - Lapja: Magyar Cserkész (1920. II-1946. III/IV). - Kiadványai: Az Országos Cserkész-Őrszem Szövetség alapszabályai. Bp., 1913. (és 1915) - Kreybig Rudolf: A cserkészet kézikv-e. Uo., 1914. - A ~ alapszabályai. Uo., 1919. (új kiad. 1928) - Magyar cserkészvezetők kv-e. Uo., 1922. (4. kiad. Uo., 1942) - A ~ kiscserkészszabályzata. Uo., 1923. - 101 magyar népdal. Uo., 1929. - Regős Káté. Táborozási segédlet 3. rész. Uo., 1929. - Cserkésznaptár, 1930. Uo., 1929. - Farkaskölykök kv-e. 2. kiadás. Uo., 1932. - A ~ szervezetének kiépítése. Uo., 1934. - A ~ a végzett munkáról. Uo., 1937. - Zimmermann Rózsi: Szabályzatok és utasítások. Uo., 1937. - Egységes öreg- és véncserkészszabályzat. Uo., 1938. - Vidor Pál: A zsidó cserkész első erőpróbája. Uo., 1938. - A Magyar Cserkészmozgalom Szervezeti és Működési Szabályzata. Uo., 1942. - A bpi cserkészkerület 1942-43. évi cserkészmunkája a mérlegen. Uo., 1943. - Tájékoztató a műegyetemi cserkészcsapat munkaprogramjáról. Uo., 1945. - Az 1945-46. évi vezetőképző tanf-oknak tudósítás. Uo., 1946. - A Magyar Cserkészfiúk Szövetségének alapszabályai. Uo., 1946. Bo.J.-Fe.Má.-88

M. Közl. 1946. VII. 20. - Bodnár 1980. - Cserkészet 1989.