🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar írók élete és munkái
következő 🡲

Magyar írók élete és munkái: nemzeti életrajzi alaplexikon, a legteljesebb írói életrajz-gyűjteményünk. - Elindítója id. →Szinnyei József. 1-14. köt-e (Bp., 1891-1914; utánnyomás 1980-81) 29.553 életr-ot tartalmaz. Minden magyar állampolgár életrajzát és írásainak kiadási adatait tartalmazza, bárhol, bármikor, bármilyen nyelven és formában jelent meg, ill. kéziratát (hazai) közgyűjteményben őrzik. - Folytatója, →Gulyás Pál (1881-1963) a II. sorozattal (1-6. köt. [15-20. köt] Bp., 1939-44., A-Dz, benne a fölfedezett régi v. újonnan jelentkezett 17.813 író életrajzával) korlátlanul bővíthető lexikonfolyammá tette úgy, hogy az 1-14. köt-ben már megjelent író cikkéhez, a II. sor. köteteiben, az addig közöltek megismétlése nélkül, a korábbi köt. hasábszámára hivatkozva csak azok kiegészítéseit adta. - A ~ készítői szerint írók mindazok is, akik nevét összeállítóként, szerkesztőként, szövegmagyarázóként, válogatóként (sajtó alá rendezőként), fordítóként a kv-ek címlapján említették, folyóiratokon, újságokon (szellemi közreműködőként) közölték, akik ajánlást, bevezetést, elő- v. utószót írtak, a műveket jegyzetekkel ellátták stb. - Gulyás Pál adatgyűjtési lehetőségeit 1945: a komm. művelődéspol. korlátozta, 1948 u. akadályozta, a ~ II. sorozatának E-Z betűs életrajzainak kz-a, viszontagságok után, hagyatékként az MTA Kvtára Kézirattárába került. - 1981. IV. óta →Viczián János (1940-) rendezi sajtó alá és teszi közzé (megj. 1990-2002: az Argumentum Kiadónál 7-19. [össz. 33 köt.] köt., E-Pa [kb. 58 ezer életr.]) - A ~ (mindhárom részében egyszemélyi vállalkozásként) minden cikkében azonos szerkezetű és adatközlésű (a hatalmas anyag kiadhatóságát rövídítésekkel próbálván elősegíteni): író családi (megváltoztatott) neve, személyneve [hölgyek leánykori néven!], rangja, címe; születési helye, annak közigazg. beosztása, éve, hónapja, napja - halálhelye, éve, hónapja, napja; vallása, kenyérkereső foglalkozása; mikor, hol, milyen isk-t végzett, mettől-meddig, hol és mivel kereste kenyerét, milyen szervezet, stb. tagja volt. - Időrendben fölsorolva hol és mikor milyen apróbb írásai jelentek meg; sorszámozva időrendben közölve az önállóan (köt-ben, füzetben, klny-ként, stb.) megjelent műveit [cím, műfaj, megjelenés helye, éve; sorozat neve és száma] (a címek után időrendben a mű ismertetéseit, bírálatait); időrendben említve, mettől-meddig, milyen minőségben, mely folyóirat, újság szerkesztésében vett részt; milyen álnevet, betűjegyet, jelet, stb. használt (hol és mikor). - Az életrajzot követően, a címszót adó személyről szóló irod. hivatkozás zárja a cikket, megemlítve, a nevezett arcképe, bibliogr-ja, festménye, szobra, stb. lelőhelyét is. E hivatkozásoknál közölve azt, ha annak valamelyik alapadata (pl. a * [születési] vagy † [halála] helye, éve stb.) eltér a cikkben közölt, helyesnek ítélt adattól. - Szerkesztésmódját forrás- és munkaigényessége miatt a hazai lexikonirod-ban csupán a Magyar képzőművészek lexikona. 1. köt. A-G. (Bp., 1915), v. Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irod. munkássága. (Pécs, 1940), Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. (Uo., 1942), a Ki kicsoda Kassától Prágáig? (Szekszárd, 1993), a Magyar katolikus lexikon. 1-7. köt. A-Ko (Bp., 1993-2002), a Ki kicsoda a hírközlésben? (Szekszárd, 1994), a Szentesi ki kicsoda és városismertető. (Szentes, 1996) és a Nagykőrösi ki kicsoda? (Nagykőrös, 1997) kötetek készítői követték. T.E.-88

Szinnyei I: Előszó. - Gulyás I: Előszó, VII: Előszó. - KönyvHét 2002. V. 15. (Nyerges András: Személyes vallomás egy lex. ügyében) - Czigány Lóránt: Talpalattnyi senkiföldjén. Bp. 2002:254. (Szinnyei-Gulyás-Viczián) - M. Tud. 2002: 10. sz. (Nyárády Gábor: Gulyás Pál-Viczián János: M. írók élete és munkái)