🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Magasi
következő 🡲

Magasi Artur Ernő (Celldömölk, Vas vm., 1903. szept. 28.-Bp., 1959. jún. 10.): gimnáziumi tanár. - 1919. X. 12: belépett a bencés r-be, Pannonhalmán teol-t, a Pázmány Péter Tudegy-en m-lat. szakot végzett. 1925. VI. 1: ünn. fog-at tett, 1927. VI. 27: pappá szent., tanári okl-et szerzett és drált. Győrött, 1930: Pápán, 1931: Esztergomban, 1934: Sopronban gimn. tanár, 1939: Celldömlkön hitokt. és kp., 1940: Pápán, 1946: Győrött gimn. tanár, 1948: Pannonhalmán kvtáros. 1950. X. 31: laicizálását kérte. - M: A vígság szekerén. Versek. Győr, 1928. (Somogyi Ernő álnéven) - A kristály és kaméleon. Versek. Bp., 1932. - Harsányi Lajos. Esztergom, 1933. (Klny Szt István gimn. értes.) - M. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 3. o. számára. Szerk. Tordai Ányossal. 7. kiad. Uo., 1937. - M. olvasókv. A gimn. és leánygimn. 1. o. számára. Szerk. Tordai Ányos. Átd. Godán Feliciánnal és Nagy Bélával. Uo., 1938. - Esztergomban 1931-34: az Akarat diáklap (28 szám) szerk-je, 1931-44: a Pápa és Vidéke munk. 88

Balogh 1941:23. - MIL II:82. - PN 1987:180. (1375.) - ÚMIL II:1262. - Gulyás XVIII:286. - Viczián 1995:178. (1410.)

Magasi Elvira Szalézia, SZLT (Nagycsákány, Vas vm., 1899.-Bp., 1946. jan. 24.): tanárnő. - 1922: kezdett tanítani, 1927: a szentendrei r.k. polg. leányisk., 1942: a bpi Páli Szt Vincéről nev. Irgalmas Nővérek Szt Teréz Intézete (VI. ker. Próféta u. 1.) tanára. - Írása: Szentendrei r.k. polg. leányisk. értes. (1937: Szentévi nevelő munka) 88

Deák 1942:292. (s.v. M. Szalézia) - Polg. isk. tanárok évkv-e 1942/43:206. - Diós 1999:132. (580.) (s.v. Elvira Szabina)

Magasi Franciska, OSU (Magyargencs, Vas vm., 1901. aug. 31.-Vác, 2000. márc. 4.): tanárnő. - Győrött 1923: lépett az orsolyita r-be. 1926: ideigl., 1929: örök fog-at tett. 1921: tanítónői, 1926: m-tört. szakos tanári okl-et, 1932: fil-ped. szakos okl-et szerzett. - A tanítóképzőben tanított 1932: Győrött, 1940: Nagyváradon, 1943: Kisvárdán, 1945: Győrött, itt ig. is. - 1950: a szerz-ek szétszóratása után a győr-szabadhegyi tüzéptelepen éjjeli portás volt. A váci szoc. otthonban halt meg. - M: Tükörképek Szt Angela életéből. Bp., 1935. - Így szeretném. Versek. H.n., 1947. r.k.

Gulyás XVIII:287. - Paulina Lászlóné közlése