Magyar Katolikus Lexikon > M > Maczki


Maczki Valér Ignác, OCist (Eger, Heves vm., 1847. dec. 30.-Eger, 1921. dec. 4.): tanár, író. - 1864. IX. 17: lépett a r-be. 1870. VIII. 2: pappá szent. Hercegfalván kp., 1871: Pécsett, 1877: Egerben, 1789: Pécsett, 1890: ismét Egerben gimn. bölcselet és vallás tanár. Közben 1875: az egri ppi líceumban bölcseleti erkölcstant tanított, 1876: fil. dr., 1896: az egri líceum tanára lett. - Fm: Költészettan. Bp., 1876. - Tudás és hívés. Pécs, 1876. - Bölcselmi ért-ek. Eger, 1881. - A bölcselés előtana. A lélektan és logikai elemei. Uo., 1887. - Adalék a m. líra jellegéhez. Uo., 1891. - Egy nemz. bűnünk. Uo., 1894. - Eger városa és a m. nemz. irod. Uo., 1894. - Népszerű felolvasások a m. irod. köréből. Uo., 1894. - A pusztába kiáltónak szava. Egyh. beszédek. Bp., 1909. - Szántottam, vetettem. Beszédek és tanulm-ok. Uo., 1911. 88

Pallas XI:765. - Békefi 1896:354. - Szinnyei VIII:193. - Heves vm. 1909:388. - Schem. Strig. 1942:224.