Magyar Katolikus Lexikon > M > MISNA


Misna (a héb. sanah, 'átad, tanít' szóból): az Ószövetségi Szentíráshoz, elsősorban a →Tórához kapcsolódó szóbeli hagyomány, a →Talmud alapanyaga. - I. Kialakulása. A mózesi törv. az idők folyamán magyarázatra szorult, s a megváltozott körülményekhez is igazítani kellett. Az írástudók ennek érdekében tett megjegyzéseit a rabbinista isk-kban élő szóban adták tovább. A felgyülemlett anyagot idővel rögzíteni és rendezni kellett, így keletkezett Akiba rabbi (Kr. u. 50-130 k.) és tanítványa, Meir rabbi gyűjteménye. Ezt fejlesztette tovább Jehuda Hanasi rabbi (Kr. u. 135 k-217 k.), kinek gyűjt-e hivatalossá vált. Vitatott, hogy ő maga írta-e a ~t, de az bizonyos, hogy később kiegészítették. A ~t héb-ül tanító írástudók a tannaiták. - II. A ~ beosztása. 6 szedarim (a széder, 'rész' szóból), 63 traktátus, 523 f. és 4187 paragrafus. A 6 szedarim: 1. Zeraim (a föld termékei): 11 traktátus a földművelésről. - 2. Moéd (meghatározott idő): 12 traktátus a szombatról és az ünnepekről. - 3. Nasim (asszonyok): 7 traktátus a házasságról. - 4. Nezikim (károk): 10 traktátus a polg. és büntetőjogról. - 5. Kodasim (szt dolgok): 11 traktátus az áldozatról és a tp-ról. - 6. Tohorot (tiszta dolgok): 12 traktátus a rituális tisztaságról és tisztátalanságról. - III. Kiadásai. Az első nyomtatott kiadása Nápolyban 1492: jelent meg. - Misna cum Maimonidis et Bartenorae commentariis. 1-6. köt. A magánhangzó nélküli héb. szöveget és lat. ford-át kiadta G. Surenhusius. Amsterdam, 1698. - Magánhangzós héb. szöveggel és ném. ford-sal kiadta A. Sammter, D. Hoffmann. Lipcse, 1877. - Mishnayoth. 1-2. köt. Magánhangzós héb. szöveggel, ang. ford-sal, kommentárral és mutatóval kiadta P. Blackman. New York, 1964.- Sissah sidré Misnah. 1-6. köt. Kiadta S. Alback, H. Yalon. Tel Aviv, 1958. **

Salgó László: A Baraita. A nem kanonizált ~ helye a héber tud. irod-ban. Bp., 1932. (dissz.) - Schubert 1955:6.

MISNA, Missionary Service News Agency: katolikus misszionárius hírügynökség. - 1997. XII: alapították. Székhelye: Róma. Vezetője a →Jézus Szent Szívének Comboniánus Misszionáriusai rend tagja. - A harmadik világ vallási, kult., pol., gazd. eseményeiről tudósít naponta a helyszínen dolgozó misszion-ok információi alapján. Havonta számos részletes értékelést ad ang., fr., ol. nyelven. - 2002. VII: Olo. legrangosabb sajtódíjával, a Szt Vince-díjjal tüntette ki a közt. elnök, az „interneten megjelenő legjobb szolgáltatásért” indokolással. N.D.