Magyar Katolikus Lexikon > M > Müncheni kódex


Müncheni kódex, Jászay-kódex: 125 levél terjedelmű, a négy evangélium fordítását tartalmazó magyar nyelvű kézirat. - 1466: Németi György másolta a moldvai Tatrosban. A →Huszita Biblia része a →Bécsi kódexszel és az →Apor-kódexszel együtt. - Vsz. Nádasdy Tamástól kapta ajándékba egyik birtokosa, a könyvgyűjtő Widmanstetter János (1506-57), akinek halála után a bajor hg. kvtárba került. 1834: Fejérváry Miklós fedezte föl. Toldy Ferenc első tud. feldolgozójáról, Jászay Pálról Jászay-kódexnek nevezte, de elterjedtebb a ~ név. - 2001: a Bayerische Staatsbibliothek tulajdona, jelzete Cod. Hung. 1. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1874. (Nyelvemléktár 1.) - Der Münchener Kodex. Ein ung. Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466. I. Hasonmás. kiad. Farkas, Julius von-Décsy Gyula. Wiesbaden, 1958. - Der Münchener Kodex. II. Betűhű átirat. Kiad. Gyula Décsy. Uo., 1966. - A ~ 1466-ból. Betűhű átirat, lat. megfelelővel. Kiad. Nyíri Antal. Bp., 1971. (Codices Hungarici 7.) - A ~. A négy evang. szövege és szótára. Décsy Gyula olvasata. Kiad. Szabó T. Ádám. Uo., 1985. - A ~ magyar-latin szótára. Kiad. Nyíri Antal. Uo., 1993. Cs.G.K.-M.E.

Horváth 1931:164. - Molnár-Simon 1976:78. - Hadrovics László: A magyar Huszita Biblia ném. és cseh rokonsága. Bp., 1994. (Nyelvtud. Ért-ek 138.)