Magyar Katolikus Lexikon > M > Mécs


Mécs (1942-ig Mártoncsik) László József, OPraem (Hernádszentistván, Sáros vm., 1895. jan. 17.-Pannonhalma, 1978. nov. 9.): plébános, költő. - Apja, Mártoncsik Endre Hernádszentistván kántortanítója. ~ gyermekkorában gyakran fölkereste a szomszédos →Kisfalu kegytp-át. A gimn-ot Kassán, fil-t a bpi egy-en végzett. 1914. IX. 13: belépett a jászóvári prem. r-be. 1918. IX. 29: ünn. fog-at tett. X. 2: pappá szent., Bpen m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Tanár 1919: Kassán, majd alkvtáros Jászóvárott. 1920: plnos Nagykaposon, 1929-44: Királyhelmecen. 1915-től Mécs László néven írt, 1923: jelent meg első verskötete, ettől kezdve szavalókörutakon vett részt a m. nyelvter-en, 1938: Fro-ban. Verseinek színes, gazdag nyelve, vallásos áhítata, merész szoc. hangja nagy visszhangot keltett, amit még fokozott sajátos előadóműv-e. 1928: a SZIA tagja. Tagjává fogadta a Petőfi Társ., a Kisfaludy Társ., a Janus Pannonius Társ. 1944 u. az irod. élettől visszavonultan élt Pannonhalmán, Csornán, Türjén, Bakonybélben, majd ismét Pannonhalmán. 1953. VIII. 22: az ÁVH letartóztatta. A bpi Megyei Bíróság X. 18-i tárgyalásán 10 é. börtönre ítélték a csak barátai között terjesztett, demokrácia- és szovjetellenesnek minősített versei miatt. Az Elnöki Tanács 1956. IX: a börtönbüntetéséből hátralévő részt kegyelemből elengedte. Szabadulása után 1956: az óbudai pléb-n lelkipásztor. 1961-78: az idős szerz-ek pannonhalmi Szoc. Otthonának lakója. Önálló kötetei holl., fr., ang. és ol. nyelven jelentek meg, egyes költeményeit ném., sp., rum., szl. és eszperantó nyelvű antol-k és folyóir-ok is közölték. - M: Hajnali harangszó. Ungvár, 1923. - Rabszolgák énekelnek. Berlin, 1925. - Vigasztaló. Uo., 1927. - Az ember és az árnyéka. Kassa, 1930. - Üveglegenda. Bp., 1930. - Bolond Istók bábszínháza. Verses mese. Uo., 1931. - Legyen világosság. Uo., 1933. - De Oude en de Nieuwe Woreld. Bilthoven, 1933. - Vál. költemények. Összeáll. Just Béla. Bp., 1934. - Megdicsőülés. ~ legszebb versei. Uo., 1935. - Fehéren és kéken. Uo., 1936. (kitiltották CS-ból) - Élőket nézek. Bp., 1938. - Poemes Choisis. Paris, 1938. - Forgószínpad. Bp., 1940. - Összes versei. 1920-40. Bp., 1941. - Anya kell! Versek lányokról és anyákról. Bp., 1943. (új kiad. Uo., 1993) - Poemes. Paris, 1944. - Poésies. Paris, 1945. - Vál. költemények. Buenos Aires, 1953. - A kirándulás elmaradt. Köln, 1958. - I Want to Graft the Rose. Manitowa, Wisc., 1963. - The Slaves Sing. De Pere, Wisc., 1964. - I Graft Roses on Eglantines - Vadócba rózsát oltok. Vál. versek. Kétnyelvű kiad. Toronto, Ont., 1968. (2. bőv. kiad. Törökbálint-Pozsony, 1998) - Aranygyapjú. Vál. versek 1923-68. Vál., szerk., előszó: Rónay György. Bp., 1971. (2. kiad. 1987) - Poesie. Ford. Lina Linari. Róma?, 1972. - Vissza a csendbe! Cleveland, Oh., 1976. - Üzenet. Vál. és szerk. Fényi Ottó, Korzenszky Richárd. Bp., 1982. - M-ok misekv-e. Uo., 1991. - 1932. III-1937. X: főmunk. a kassai, 1934-től a tornaljai M. Írás c. irod., műv. és társad. folyóir-nak, 1935. IX-1939. IV: a kassai Új Élet folyóir-nak, 1939. IX-1941. XII: uo. szerk-biz. tag, 1941. I-1943. IV: a Vigilia szerk-je. - Írói neve Mécs László. 88-B.Ma.-K.E.I.

Kelet, Észak, Dél. Arcképek és vázlatok a kisebbségi m. irod-ról. Bp-Debrecen, 1928. (Bodor Aladár: ~) - SZIA tagajánl. 1928:8. - Farkas Gyula: ~. Bp., 1929. - Semetkay József: ~. Salgótarján, 1929. (Klny. Reálgimn. értes.) - Dormuth Árpád: A modern költ. lelke. Megnyitóbeszéd ~ estélyén. Székesfehérvár, 1930. - Just Béla: ~. Bp., 1930. - Gábor Géza: ~. Sopron, 1934. - Rep. lex. 1936:432. - Szlovenszkói m. írók antol. Nyitra, 1937. IV:230. - A visszatért Felvidék és Nógrád m. adattára. Bp., 1939:70. - Ker. m. közél. alm. II:693. - ~ 25 é. költői munkássága alk., a költő 4 kiadatlan írásával. Bp., 1941. - Sorsunk 1941. (Makay Gusztáv: Kor és irod.) - Megyer József: Korunk költője: ~. Szeged, 1942. (Klny. Délvidéki Szle) - Pilinyi 1943:243. - ItK 1964:643. (Petőcz Pál: A Vigilia irod. elmélete és irod. pol-ja 1935-1944.) - MIL II:205. - Prominent Hungarians 1966:198; 1973:269; 1979:308. - József Attila: Irod. és szocializmus. Bp., 1967:181. (~ költészete) - Turczel Lajos: 2 kor mesgyéjén. Pozsony, 1967:301. - Csanda Sándor: Az első nemzedék. Uo., 1968:79. - Kat. Szle 1970:25. (Szabó Ferenc: Köszöntjük a 75 é. ~t) - Lukáts 1975:445. - Viczián 1978:266. - M. Nemz. 1978. XI. 10. - Kovács Endre: Korszakváltás. Bp., 1981:79. - Üzenet. Uo., 1982:316. - Vigilia 1937. (Just Béla: ~); 1941. VI. (~-emlékszám); 1982. VII. (Rónay László: Szt Bernát megy a fák között) - Gulyás XVIII:729. - Rónay László: ~. Bp., 1997.