Magyar Katolikus Lexikon > K > Kisfalu


Kisfalu, Sároskisfalu, v. Sáros vm. (Mala Vieska, Szl.): Hernádszentistván filiája, búcsújáró hely. - Kisboldogasszony-tp-a 1433: már létezett. Lakói prot-ok lettek, a kat-ok 1698: kapták vissza a tp-ot, 1707-14: ismét a prot-oké. Kegyura Kassa városa volt, 1733: a tp-ot felújították, 1803: újjáépítették. - A főoltár fölött a →máriapócsi kegykép másolata. A Hodégétria típusú képet Angyalok királynéja névvel is illették a 2 kerubfej miatt, ami utalás lehet a bizánci lit. →Kerub-énekére. A kegykép uniós jelkép is. - Tört. Amikor 1697: a könnyező Mária-képet Pócsról császári óhajra Bécsbe szállították, a Bárcán (Kassától D-re) készült 3 másolat közül egy a kassai jezsuita tp-ba, majd a r. feloszlatása (1773) után a közeli ~i tp-ba került, s szintén kegyképpé magasztosult. A megkoronázott kép alig látszik a ráerősített fogadalmi tárgyaktól. - →Jordánszky Elek ír a ~i búcsúkról, 1774: 9 é. gyermekként maga is imádkozott a „Boldogságos Szűznek szent képe előtt”. Főként kassaiak látogatják. 2000: csak szl. nyelvű szert. és prédikáció van, s a 19. sz. végi forrásokban említett zarándokháznak már nincs nyoma. B.G.

Jordánszky 1836:117. - Balogh 1872:539. - Bálint-Barna 1994. - Szilárdfy 1994:15. - Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. Szerk. Barna Gábor. Szeged, 2001:249. (Ginelli Mária - Klaudia Bugánová: Mária-ábrázolások ikonográfiája a Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményében.)