Magyar Katolikus Lexikon > M > Márton, V.


Márton, V., Oddo Colonna (Genazzano, Itália, 1368.-Róma, 1431. febr. 20.): XIII. Gergely utódaként 1417. XI. 11-1431. II. 20: pápa, a →nyugati egyházszakadás utáni első pápa. - VI. Orbán p. (ur. 1378-89) nev. ki protonot-sá. 1405. VI. 12: bíb. A →pisai zsinaton az egységért harcolt. A →konstanzi zsinaton 3 napos konklávén választották meg, és mindjárt mindenki elismerte. A kúria megszervezése után 1418. IV. 22: bezárta a zsin-ot. 1418. V. 16: elindult Rómába, de csak 1420. IX. 28: tudott bevonulni a városba. Nápoly, Firenze, Milánó és Velence hatalmi gyűrűjében újra fölépítette az Egyh. Államot, de jövedelme kétharmadát hadakozásra kellett fordítania. 1422: zsin-ot hívott össze Pisába, majd áthelyezte Sienába, s minden különösebb eredmény nélkül föloszlatta. 1431: összehívta a →bázeli zsinatot. A konstanzi zsin-on elhatározott reformokat végrehajtotta, főként a kúriában. Rómában renováltatta a nagy baz-kat és a vatikáni palotát, utakat, hidakat építtetett, és szervezett egy kis flottát. A lateráni baz. confessiójában van a sírja. - 1418. II. 6: ~ engedélyezte a m. pálosoknak, hogy tp-aikban prédikálhassanak és gyóntathassanak, s ezzel a r. bekapcsolódott a lelkipásztorkodásba. 1420. III. 1: Zsigmond kir. kérésére keresztes háborút hirdetett a →huszitizmus ellen. - ~ erősítette meg 1417: De Ryza János OP moldvabányai, 1418. III. 1: Molnári Kelemen győri, VII. 19: Vadászfia Miklós tinnini pp-öt, XII. 22: Hohenlohe György esztergomi adm-t, 1419: Nekcsey Gergely nándorfehérvári, György zenggi, VII. 31: Pálóczy György erdélyi, X. 9: Ófalvi János árgyasi, X. 23: Miklós Salgó váci, 1420: György szkardonai pp-öt, II. 23: Scolari Carmanus kalocsai és III. 4: Molinus Balázs zárai érs-et, III. 27: Borsnitz János esztergomi adm-t, V. 13: Mikola Jakab szerémi, IX. 4: János szereti, X. 1: Riapa Máté OFM nándorfehérvári, 1421: Dodinus fárói, Hunyadi Pál árgyasi, IV. 28: Albeni Henrik pécsi, 1423: Antal nándorfehérvári, Balázs János OSB bodonyi, György fárói, VII. 9: Clementis Konstantin c. rosoni pp-öt, XI. 10: Pálóczy György esztergomi érs-et, 1424. II. 4: Csanádi Balázs erdélyi, VIII. 5: Rozgonyi Péter veszprémi, X. 13: Lajos nónai pp-öt, XI. 15: Buondelmonte János kalocsai érs-et, 1425. II. 24: Marczali László csanádi, V. 23: Rozgonyi Péter egri, 1426: Konrád zenggi, IV. 8: Spalatói Miklós OFM szkardonai, 1427: Jakcs Dénes váradi pp-öt, I. 24: Maripetri Ferenc spalatói érs-et, IX. 24: Lépes György erdélyi, 1428: Henrik OSB zenggi, Rozgonyi Simon veszprémi, II. 23: Cavazza Angelus arbei, III. 15: Bezza József boszniai pp-öt, VII. 16: Zabarella Bertalan spalatói érs-et, X. 25: Arix János szkardonai, 1429. VI. 1: Berzeviczy György nyitrai, XII. 23: Velencei Tamás fárói, 1430. II. 8: Balázs nándorfehérvári pp-öt. - Utóda 1431. III. 3: IV. Jenő. T.J.

LThK VII:114. - MKA 1984:22. (*Róma) - Mondin 2001:349.