🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Márki
következő 🡲

Márki (1848-ig Márkli) József (Kecskemét, Pest vm., 1815. márc. 3.-Bp., 1888. júl. 4.): könyvtárőr. - A pesti egy-en mint ösztöndíjas 1838: bölcs., 1842: jogi drátust, 1843: ügyvédi okl-et szerzett, mely után a pesti kir. kat. tanítóképző tanára. Innen 1856: elbocsátották, mivel nem akart ném-ül tanítani. 1858-88: a bpi Egy. Kvtárban kvtárőr. - Fm: Neveléstan. Pest, 1843. - Módszertan vagyis útmutatás, miként kelljen a nyilvános el. tanításban célszerűen eljárni. Uo., 1844. - Népisk-k kv-e. Zimmermann Jakab piar-val. Uo., 1853. - A m. költ. rövid ismertetése. Uo., 1861. - Népnevelői állás. Közművelődési ért. Uo., 1865. - Kvtári nefelejts v. a bpi M. Kir. Tud. Egy. kvtárának rövid ismertetése. Bp., 1874. - Szak- és betűrendes kalauz az összes m. irod. tört- s könyvészetében. Uo., 1878. - Lucanus Pharsalia-ja. Arad, 1882. - Horátz levelei a költészettanról. Bp., 1884. - 1862-63, 1867-71: szerk. a Népművelők Lapja c. ped. szaklapot. M.I.-88

Szinnyei VIII:608.

új

Márki Sándor (Kétegyháza, Békés vm., 1853. márc. 27.-Gödöllő, 1925. jún. 30.): egyetemi tanár. - 1915: a kolozsvári Ferenc József Tudegy. rektora. 1919: Erdély rumén megszállásakor megfosztották állásától, de Kolozsvárt maradt, és a ref. teol. intézet tanárképzőjét vez. 1921 nyarán Szegedre települt, s a Kolozsvárról elűzött egy. tanára. - Fm: Egyetemes tört. Gimn-ok és reálisk-k számára. 1-3. köt. Bp., 1903. - II. Rákóczi Ferenc. 1-3. köt. Uo., 1907-10. - A m. középkor. Uo., 1914. 88

Gulyás XVIII:499.