🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária-siralom
következő 🡲

Mária-siralom: a →Boldogságos Szűz Mária fájdalmas éneke, sirató, mely Fiának, Jézusnak a szenvedésében és halálában való osztozását és fájdalmát fejezi ki (→Fájdalmas Anya). Ikgr. megfelelője a →Pietà. - A 13. sz: népnyelven fogalmazták meg először. Formái: monológ, drámai elbeszélés, v. a passiójáték része. Forrásai: 1150 u.: Planctus ante nescia (vers), 1205 e.: Liber de Passione Christi et doloribus et planctibus matris eius (Tractatus); 1238 u.: Dialogus Beatae Mariae et Anselmi de Passione Domini. - Szentírási forrása →Simeon jövendölése (Lk 2,35). A ~ a megváltó szenvedést állítja a hallgatók elé, s együttérzést ébreszt. Első m. verses nyelvemlékünk az →Ómagyar Mária-siralom. **

LThK 1993. VI:1368.