Magyar Katolikus Lexikon > M > Mária-imádságok


Mária-imádságok: a →Boldogságos Szűz Mária üdvtörténeti szerepéért hálát adó, közbenjárását kérő és megköszönő →imádságok, a →Mária-tisztelet megnyilvánulásai a liturgiában és a →magánájtatosságban. - 1. liturgikus ~: a →Mária-ünnepek miséi és zsolozsmái; votív Mária-misék, →Mária-himnuszok, →Mária-antifónák. - 2. ~ a magánájtatosságban: →lorettói litánia, →Memorare, →Oltalmad alá futunk, →rózsafüzér, →Szűz Mária kis zsolozsmája, →Úrangyala, →Üdvözlégy Mária, →népénekek. Az imakönyvekben lévő, hivatalosan jóváhagyott ~ mellett élnek a nép ajkán az →archaikus népi imádságok között ~ is. **