🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > longobárdok
következő 🡲

longobárdok: Skandináviából származó germán nép. - Kr. e. 5: →Tiberius az Elba felső folyásánál győzte le őket. Kr. u. 489: a rugiak országának (Alsó-Au.) hódítói. A →herulokat 505: győzték le, a legyőzött nép töredékeit több kisebb törzzsel együtt magukba olvasztották. Az etnikailag már kevert nép Wacho kir. (†540) vezetésével érkezett É-Pannóniába, s itt félnomád lovas néppé vált. D felé terjeszkedtek, és Sirmium-Cibalae térségében, a keletiek szövetségeseként 551 nyara és 552 kora tavasza között legyőzték a gepidákat. 565 nyarán Alboin kir. vezetésével Sirmiumnál ismét győztek, de a cs. hadsereg a gepidák segítségével 566: vereséget mért rájuk. Közben a ~ →ariánusok lettek. A K-ről érkező avarok 567: megszállták a Dunától K-re eső területet, s ez újabb fenyegetést jelentett a ~ számára. 568. IV. 2: a húsvétot még Pannóniában ülték meg, majd Alboin vezetésével Itália felé indultak. →Paulus diákonus szerint (Historia Longobardorum, II, 26) a ~kal gepida, bolgár, szarmata, pannon, svév, türing, bajor, szász és taifal népcsoportok is voltak. - Az áttelepedés gyorsan történt, mert Friaul 568. V. 20: megnyílt Alboin hadai előtt, akik 569. IX: elfoglalták Milánót, s majdnem az egész Pó-síkságot uralták. 569-576: 3x fordultak meg Galliában, Rómát 575-től körülfogva tartották, 576: Toszkana hódolt meg előttük. - Alboin kir-t 572: megölték, utóda, Cleph is csak 574-ig uralkodott. A köv. tíz évben 35, lazán szövetséges vezér uralma alatt éltek. A bennszülött lakosság egyetlen védelmezője az Egyh. volt. - 584: visszaállították a kirságot Cleph fia, Authari javára, aki ariánus létére a r.k. bajor hg. lányát, Theodelindát vette feleségül. E házasság enyhített a kat-ok nehéz helyzetén, de utóda, Agilulf (ur. 590-616) megtiltotta a ~nak, hogy áttérjenek a kat. hitre. - A longobárd kirság nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert a védtelen határok s a cs. csapatok ellenállása megakadályozták az államalapítás befejezését. Itáliában a ~nak nem sikerült olyan szilárd nemzeti államot létrehozni, mint a →frankoknak Galliában, v. a vizigótoknak Hispániában (→gótok). - Agilulf a trónnal együtt elődje fiatal feleségét, Theodelindát is elnyerte, aki Nagy Szt Gergely p-nak (ur. 590-604) kiváló szövetségese volt. Fiát, Adaloaldot kat-nak kereszteltette, hogy majd az első kat. longobárd kir. legyen belőle. Gergely p. diplomáciája nem hozhatta meg eredményét, a megtérés elszigetelt jelenség maradt a ~ között. A keletiekkel kénytelen-kelletlen fönntartott kapcsolatai miatt a pápa nem küldhetett misszion-okat a ~ közé, akik a hittérítőkben a cs. érdekek támogatóit látták volna. - A ~ folytatták hódításaikat, s a keletiek sorra vesztették el az eddig általuk ellenőrzött és főként adóztatott területeket. 602: Padova, 643: Genova került uralmuk alá, s bukásuk előtt kevéssel, 751: Ravennát, a bizánciak itáliai székhelyét is sikerült elfoglalniuk. A Keletróm. Birod. alá ekkor a D-itáliai ter-ek mellett már csak Velence, Róma és ennek környéke tartozott. - A ~ áll-ának sajátossága, hogy a kir-nak nem volt abszolút hatalma az egész birod. felett. A kir-t a törzsi vezérek közül választották, s csak a Pó-síkság tartozott fennhatósága alá, amelyet Páviából mint főv-ból kormányzott. Friaul, Toscana, Spoleto, Salerno, Benevento vezérei viszonylag független pol-t folytattak. A longobárd kirság tehát inkább kicsiny államok mozaikja, mintsem egységes állam volt. Az őslakosság megőrizte saját törvényhozását, a hódítók túl kevesen voltak, Itália pedig túl római, semhogy a ~ beolvadása előbb v. utóbb ne jött volna létre. Theodelinda nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hódítók és hódítottak megértsék egymást. Adaloald utódai ugyan visszatértek az ariánus hitre, de Aritpert (ur. 652-661) idejében az uralkodó példáját követve a nép is végérvényesen kat. lett, amiben jelentős szerepe volt a Szt Kolumbán által alapított bobbiói monostor szerz-einek. - Rothari kir. (ur. 636-652) foglaltatta írásba latinul a longobárd törv-eket Edictum c-en, mely a barbár törvénygyűjt-ek közül a legfejlettebb, s csak a ~ra vonatkozott, a rómaiak saját törv-eik szerint élhettek. - A ~ legnagyobb kir-a, Liutprand (ur. 712-744) buzgó kat., monostorok alapítója, kiegészítette a törvénykv-et. Törv-ei közül számos igen kedvező volt a kat. egyh-ra nézve. Páviai udvara elősegítette a szellemi élet lassú kibontakozását. Liutprand Szt Ágostonnak a 6. sz. arab támadások idején Szardínia szg-ére menekített földi maradványait Páviában, az általa emeltetett tp-ban helyeztette el. Később →Boëthius maradványai is ide kerültek. Liutprand udvarában az afrikai klerikusok mellett 719: és 739: Rómából visszatérőben megfordult Szt Bonifác, valamint Kis →Pippin, s Pávia mint kultúrközpont előfutára lett a karoling reneszánsznak. - Ratchis (ur. 745-749) és Aiustulf (ur. 756) harcai a pápaság és a frankok ellen vereséggel végződtek. Nagy →Károly legyőzte az utolsó kir-t, Desideriust (ur. 756-774), s a ~ kirságát a frank birod-hoz csatolta. T.J.

Török I:124.