🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > liberális teológia
következő 🡲

liberális teológia: a →liberalizmus hatására az evangélikus teológián belül kialakult irányzatok. - 1. A szoros értelemben vett ~ a kerséget megfosztotta termfölötti jellegétől, és természetes észvallássá és erkölcstanná tette. A →felvilágosodás teol-jából eredt, a 19. sz. teol. racionalizmusban bontakozott ki, s a kritikus teol-ban, főként a →Jézus-kutatásban él tovább. Külön ága a Hegel hatására keletkezett evolucionista ~, mely szerint a ker. vallás a szellem- és vallástört. végső állomása, a fejlődés koronája (Strauss, Biedermann, Baur). Egyenes folytatása a →vallástörténeti iskola, mely elhagyta a fil. megalapozást, s a kerséget nem tekinti egyedül igaz vallásnak. 1960 k. ez a ~ Svájcban az egzisztencialista fil. elemeit is fölszívta. - Mind a racionalista, mind az evolucionista ~ jellemzője, hogy a kinyilatkoztatás helyére az emberi észt, a dogmatika helyébe a vallásfil-t, a dogmafejlődés helyére az emberi tudat kibontakoztatását állítja. - 2. A tágabb értelemben vett ~ nem tagadja a kinyilatkoztatást, de elveti a dogmatikus meghatározásokat, s helyébe a hit analízisét állítja. Ilyen a Schleiermachertől és Ritschltől kiinduló ún. →közvetítő teológia. A belőle származott kultúrprotestantizmus harmóniára törekszik az adott műveltség és a vallás között. - A →dialektikus teológia szembefordult és szakított a ~val, mégis az ev. teol-ban a ~ bizonyos újraértékelése mutatkozik. Alkalmazzák a tört-kritikai módszert, s ha ennek dogmatikus következményei vannak, akkor a mai ev. teol. is ~nak nevezhető. **

LThK VI:1005.