Magyar Katolikus Lexikon > L > lessesi feszület


lessesi feszület, 1480/90: az erdélyi gótikus →faszobrászat emléke. - Krisztus lágyan mintázott, ruhátlan, karcsú teste, s a kereszt ágain elhelyezett 4 evangélistajelvény a múlt plasztikai hagyományaira emlékeztet, ugyanakkor Jézus két karjának plasztikusan faragott érhálózata a 15. sz. utolsó harmadában jelentkező szobrászi realizmusról tanúskodik. A fej elnagyolt formája, a stilizáltan göndörített haj és szakáll, a dekoratív egyszerűséggel árkolt ágyékkendő vidékies, a korszerű stiláris áramlatoktól távolabbi faragógyakorlatot bizonyít. Sajátos stílusa meghatározza készülte idejét is azon évtized táján, amely a →lágy stílus hagyományainak egy-egy műalkotás létrejöttében szerepet juttathatott még, s amely a késő kk. realizmustól sem érintetlen már, de a Stoss-stílus széleskörű elterjedését hihetően megelőzte. **

Radocsay 1967:89.