Magyar Katolikus Lexikon > L > lengyel menekültügy


lengyel menekültügy: 1939. IX. közepétől a Lengyo-ot megtámadó ném. és szovjet hadsereg elől kb. 100 ezer lengy. katona és polgár keresett menedéket Mo-on. A Teleki-kormány - az 1939. IX. 15-17-i m-lengy. katonai tárgyalások alapján is - a lengy. menekültekkel szemben szigorúan betartotta a genfi egyezmények rendelkezéseit, azaz No-nak senkit nem adott ki, s ált. a menekültügyet szoc. kérdéssé nyilvánította. A polg. menekültek gondozását a kormány a BM IX. szoc. osztályára, ill. vez-jére, id. Antall József (1896-1974) min. tanácsosra és a HM 21. alosztályára, ill. vez-jére, Baló Zoltánra, 1943: Utassy Lóránd ezr-re bízta. A társad. segítséget a Lengy-M. Menekültügyi Biz. szervezte, de szerepet játszottak a Nemzetk. Vöröskereszt, az eu. és amerikai segélyszervezetek, s mindvégig a lengy. emigráns kormány. A menekültek többsége nem akart m. földön maradni, az 1939 őszén és 1940 tavaszán végrehajtott menekítés szervezésében Jug-n és É-Olaszo-on át kb. 70 ezren a Fro-ban újjászervezett lengy. hadsereghez csatlakoztak. - A Teleki-kormány a polg. menekültek részére külön eü-et, isk-hálózatot, kv- és sajtókiad-t szervezett. 26 lengy. tannyelvű el. isk. mellett Balatonbogláron működött Eu. egyetlen lengy. nyelvű középisk-ja (→Varga Béla, →lengyel gimnázium és líceum). Hatóságaink előtt a polg. személyeket a Lengy. Polgári Biz., a katonákat a Lengy. Katonai Képviselet a Magyar Királyságban képviselte. E legális szervezetek mögött kibontakozott a lengy. titkos katonai és polg. ellenállás, melynek nagy szerepe volt a lengyo-i ellenállás és a Ny-i, ill. afrikai lengy. hadseregek, s a londoni lengy. kormány közti kapcsolat fönntartásában. - A lengy. menekültek többsége r.k. volt, lelki gondozásukra alakult a →Lengyel Római Katolikus Lelkipásztori Hivatal közel 100 pappal (→lengyelek lelki gondozása Magyarországon). A menekültek között 3-5 ezer zsidó is volt, kiknek a m. hatóságok ker. papírokat állítottak ki, kivéve azokat, akik ragaszkodtak vallásuk pontos megjelöléséhez. A menekülteket táborokban helyezték el, de a polg. tábor határa a lengy-eket befogadó helyhatóság közig. határa volt, a menekülteket polgárházakban v. szállókban helyezték el, részükre napidíjat, 1940 tavaszától munkavállalási lehetőséget biztosítottak. A katonai táborok a HM helyi térparancsnokságai kezelésében voltak, lakóiknak szervezett formában munkavállalást biztosítottak. A m. földön maradt lengy. katonák titkos katonai szervezetei a londoni lengy. főparancsnokság, 1943-tól a Hazai Ellenállás alá tartoztak. Mo. ném. megszállása (1944. III. 19.) után a legális lengy. szervezeteket betiltották, a nyilvános és titkos szervezetek vezetőit letartóztatták, ném. koncentrációs táborokba hurcolták. A lengy. menekültek 1944. VIII-tól a Nemzetk. Vöröskereszt védelme alatt éltek, ennek ellenére a ném-ek több ezret elhurcoltak közülük. Hazatérésük Lengyo-ba 1945 tavaszán kezdődött. K.G.