Magyar Katolikus Lexikon > L > lelkiismereti szabadság


lelkiismereti szabadság: a személy alapvető joga az igazság, elsősorban a vallási igazság megismeréséhez és szolgálatához. Senki nem kényszeríthető arra, hogy →lelkiismerete és →meggyőződése ellenére cselekedjen. - Az Egyh. tanítja és védi a személy jogát ahhoz, hogy szabadon, azaz minden külső kényszer nélkül követhesse lelkiismerete szavát, amely alapján örök sorsa is el fog dőlni. Ezzel a szubjektív tévedések lehetősége is adva van, és a legyőzhetetlenül téves lelkiismeretet követő ember bűntelen. - A ~ot azonban ki lehet forgatni és szembe lehet állítani az isteni igazságok objektív rendjével, ahogy ezt a →liberalizmus meg is teszi. Azonban tudni kell, hogy a ~hoz való jogot megelőzi az objektív igazság keresésének és megismerésének kötelezettsége, főleg vallási téren. Nem fogadható el tehát, hogy a ~ nevében följogosítva érezze magát az ember pl. a →felekezetnélküliségre. **

KEK 1777-94.