Magyar Katolikus Lexikon > L > leleszi Szent Kereszt prépostság


leleszi Szent Kereszt prépostság: premontrei prépostság Zemplén vármegyében. - Alapítója 1188/96: Boleszló váci pp. Kegyura a m. kir. Prémontré filiája. 21 vm-re kiterjedő →hiteleshelyi működése egyike volt Mo-on a legnagyobbaknak. A r. konvent megszűnése után világi papok lettek a kommendátorai. 1697: a perneggi apát visszaszerezte a r. részére. 1700: Boroszlóhoz, 1702: Loukához (Klosterbruck, Morvao.) csatolták. A 18. sz: Lelesz, Királyhelmec és Kiskapos pléb-k tartoztak hozzá. II. József rendelete 1787: föloszlatta, I. Ferenc 1802: a ~ot a →váradhegyfoki és a visszaállított →jászóvári premontrei prépostsággal egyesítette. Hiteleshelyi működését 1874-ig folytatta. 1920: a trianoni béke CS-hoz csatolta, 1938-45: Jászóval együtt Lelesz is visszakerült. A prépság kk. eredetű, a 17-18. sz: kibővített épülete az 1990-es években mezőgazd. szakisk. konviktussal. Diákjai többségükben bodrogközi m-ok. Tp-a plébtp. (kassai egyhm.) külön pléb-épülettel. - Prép-jai a MA-ban: 1250-70: Estoras János, 1271: Benedek, 1273: Demeter, 1284-87: Vigandus, 1290: Benedek, 1290: Dávid, 1291: Miklós, 1302: Domokos, 1302 Valerius, 1305: Jakab, 1315: Balázs, 1318: István, 1321-23: István, 1326: Balázs, 1334: Pál, 1335: Balázs, 1344: Tamás, 1345: Péter, 1347: Balázs, 1355: Éliás, 1355: Péter, 1366: János, 1378: Pálóczi Domokos, 1403: István, 1405-41: Csicseri Miklós alkancellár, 1442: Szaniszló, 1451-79: Bacskay Balázs, 1482: János dr., 1483: György adm., 1484-93: Ostfy Miklós, 1494-98: Vémeri Zsigmond kincstartó, 1500: ruszkai Kornis Benedek, 1518: Dévai András (előbb bozóki prép.), 1521-26: Éliás hippói cpp., alkancellár. K.E.I.

Szt Norbert emlékkv. 1934:22. (Kumorovitz Bernát: A leleszi prépság tagjai és hiteleshelyi személyzete 1569-ig) - Jászói névtár 1944:61. - Szabó Adorján OPraem: A leleszi prépság vázlatos tört. Jászóvár, 1944. - Backmund 1983:544. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:88. - Takács 1992:71. (30.) - Kovács-Legeza 2002:39. - Kumorovitz Bernát: A leleszi konvent oklevéladó működése 1569-ig. Hol, mikor? -: A leleszi konvent orsz. levtárának tört. Hol, mikor?