Magyar Katolikus Lexikon > L > Los Angeles-i Szent István egyházközség


Los Angeles-i Szent István egyházközség (Kalifornia, USA): megalakulása Horváth Frederika szociális testvérnek köszönhető, aki gyógyulás céljából érkezett a városba. 1926: ő lelkesítette m. testvéreit, hogy a szegyh. termében m. imára és énekre gyűljenek össze Jézus Szíve Társulat néven. →Lischerong Gáspár SJ útban Kína felé, missziót tartott a m-oknak és felébresztette bennük az egyhközs. alapításának vágyát. A városban élő, kanadai prériről származó Woodcutter Ferenc olykor misézett a m--oknak. Raile Jakab SJ missziója után megalakult a Szent István Betegsegélyző Egylet, amelynek fő célja volt az egyhközs. megalakítása is. Ő ajánlotta a mpp-nek, hogy hívja meg a Bridgeportban (Ct) tartózkodó Láni Mátyást a m-ok plnosának. - Láni Mátyás 1928: érkezett Los Angelesbe és megalakította a ~et. Az első szentmise a lengyel tp-ban volt. Elkezdte a hitoktatást, majd a nyári isk-t a gyerekek számára a St. Brigitta-, majd a Szt Kereszt-, később a Fájdalmas Szűzanya-tp-ban. Láni atya zenész is volt, azonnal meghívták a szegyh. zenetanárának,  1930: telket  vettek s ez évben tp-ot, pléb-t és dísztermet építettek. A tp-ba bánáti származású németek és a környéken lakó spanyolok is jártak. A Columbus lovagok orgonát ajándékoztak, bp-i hölgyek egy Mária-zászlót küldtek a tp-nak. 1931: a díszteremben a fiatalok színdarabokat, operetteket adtak elő. 1933-ban →Böhle Kornél OP és →Badalik Bertalan OP tartott lelkigyakorlatot, 1937: Shvoy Lajaos püspök járt ott. 1942: Láni atya a szegyh. karnagya lett. 1944: ezen a pléb-n alakult meg az Amerikai Magyar Segélyakció, amely közel 250.000 dollárt juttatott Mo-ra pénzben és áruban. Segítették a menekülttáborokban lévő és a bevándorló m-okat. 1953-ig kb. 400 m. r.k. család érkezett Los Angelesbe. - Láni atya halála, 1954 u. angol plnosok követték egymást, mellettük m. kp-ként szolgált Nagy József, Edelényi Achilles, Semjén Vendel, Laczkovits József, Dénes Gergely,  Dalos Patrik,  Zsurkai János és Szigeti Endre. Időközönkint segítették őket a lelkipásztori munkában: Domán Imre, Gelencsér Pál és Horváth Benedek. 1956 után a hívek nagylelkűen segítették a menekülteket. - Biedermann plnos újjáépítette a tp. bejáratát, átalakította a dísztermet és felépítette a 4 o-os isk-t. 1959: vasárnaponként hat szentmise volt különböző nyelveken. Évenként megrendezték a nagyböjti ájtatosságokat, a húsvéti lelkigyakorlatot, elsőáldozást, időszakos szentségimádást, úrnapi körmenetet, szünidei vallásoktatást, Szent István-napi ünnepséget, bérmálást és egyéb ünnepeket. Működött a Szent Név Társulat, a m. Szent István Egyesület, a ném. Szent Imre Egyesület, a m. és ném. Nőszövetség és Énekkar, a ném. Oltárszövetség, a ministránsok csoportjai és a cserkészmozgalom. Minden évben megtartották Anyák Napját, a tavaszi és őszi m. bazárt, a szüreti mulatságokat, karácsonyi ünnepségeket és egyéb táncos összejöveteleket. - A mpp. 1967: a Santa Anában élő csornai premontreikre bízta a tp-ot. Horváth Benedek lett a plnos, aki már 1959-től kisegített. Elkezdte szépíteni a tp-ot, léghűtést vezettetett be és a átalakíttatta a szentélyt. Az oltár előtt helyezték el a Szent Korona másolatát, Molnár István ötvös alkotását. 1970: a tp. mennyezeti világítást kapott, 1971: üvegablakokat készített Silberhorn festőművész, 1973: új sípos orgonát építettek, 1975: Szt István kir.  bronz domborműve, Olgyai-Páll Ferenc alkotása került a tp bejárati falára. A díszterem konyháját kibővítették és modernizálták. 2000 kötetes könyvtárat nyitottak, megújult a pléb.ház és parkolóhelyet alakítottak ki a tp. mellett. A vasárnapi misék látogatottsága növekedett. Havonta volt szentóra, a betegeknekrádióműsor révén igyekeztek segíteni. 2005: is a Szent István Egyesület gondoskodik a hívek összetartásáról, a Magyar Nőszövetség pedig nemcsak imáival, hanem ízes vasárnapi ebédjeivel is szolgálja a híveket. A Szent István Magyar Iskola 1969-ben alakult meg. A szombati m. iskola kb. száz tanulót foglalkoztat, a cserkészmozgalom is erőre kapott, a regős csoport pedig táncokkal képviseli a hagyományt, de 1952-től van egy "Donau-schwabische Volkstanzgruppe" is . A Magyar Mérnökök Baráti Köre havonta gyűlésezik és tart előadásokat. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége szintén az összetartást segíti. - 1974: Mindszenty József látogatott el Los Angelesbe. A ,;rab nemzetek" miséjét Hollywoodban, az úrnapi szentmisét pedig a ~ Szent István-tp-ában mondta. 1989: Paskai László, 1992 és 1997: Miklósházy Attila SJ pp. látogatott el ~be. - Horváth atya 1990: nyugdíjba ment , helyét az amerikai születésű, ném. származású Rettig Hermann József OPraem vette át, aki tökéletesen megtanult m-ul. Tovább folytatja az egyházközség négy nyelvű szolgálatát és az egyesületek vezetését. - Los Angelesben a Szociális Testvéreknek van háza, de nem m-okkal foglalkoznak. Itt van a →Péterfy Ida alapította →Jézus Szíve Nővérek Társasága központi háza. Los Angelesben dolgozott a két Piczek testvér, Izabella és Edit, akik nemzetközi hírre tettek szert vallásos témájú üveg- és falfestményeikkel. - Plébánosok: 1928: Láni Mátyás, 1954: Edward Wade, 1957: Arnold Biederman, 1967: Horváth Benedek OPraem, 1985:  Rettig Hermann József OPraem, 2004: Raymond Felez OPraem. Mi.A.

Török 1978:199. - EH II:364. - Miklósházy 2005:36.