Magyar Katolikus Lexikon > L > Lippa


Lippa, v. Temes vm. (Lipova, Ro.): 1. vár. 1324 e. épült kir. várként. Károly Róbert többször tartózkodott itt. Később magánkézbe került, főbb birtokosai: Corvin János és Brandenburgi György. 1514: a parasztok elfoglalták. 1528: Török Bálint próbálta bevenni. A törökök elleni harcban az erdélyi végvári lánc fontos része volt, többször ostromolták. 1551: először került török kézre. 1616: Bethlen Gábor átengedte a szultánnak. 1717: a végleg felszabadult várat lerombolták. Ma a felszínen nincs maradványa. - 2. esperesség a v. csanádi egyhm-ben. Plébániái 1904: Bogdarigós, Bulcs, Facset, Máslak, Németremete, Soborsin, Temeshidegkút, Traunau, Újfalu. - 3. plébánia. 1327: már létezett. Tp-át 1327: Szt Lajos kir. tit-ra sztelték. A törökök 1550: elfoglalták. 1717: alapították újra. Mai Nep. Szt János-tp-át 1889: építették. Anyakönyvei 1719-től. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: ném., m. - 1890-1930: a Miasszonyunkról nev. Isk-nővérek polg. leányisk-t vezettek ~n. Bá.B.-**

1. Csorba 1985:54, 94. - Fügedi 1977:163. - Kiss 1987:30. - Vártúrák III:592. - 2. Kiss-Sziklay 1902:910. - Gerecze II:116, 884.