🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lengyelország fölosztása
következő 🡲

Lengyelország fölosztása: 1. 1772. aug. 5: Szentpétervárt II. (Nagy) Katalin cárnő (ur. 1762-96) és II. (Nagy) Frigyes porosz kir. (ur. 1740-86) megbízottai aláírták Lengyo. első fölosztásának okmányát, melyhez csatlakozott Mária Terézia kirnő (ur. 1740-80). - Oroszo. megszerezte Fehéroroszo-ból a Dnyepr felső folyását és a Dvina vidékét, Poroszo. a Pomeránia és K-Poroszo. közötti Ny-Poroszo-ot. - Mária Terézia a m. Sztkorona jogán követelte és szerezte meg a DK-i lengy. ter-eket, K-Galíciát és Lodomériát (kb. 70 ezer km² kb. 3 millió lakossal, de Mo. XI. 5: csak a Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) által 1412: elzálogosított szepesi 13 várost és a podolin-lublói uradalmat kapta vissza (→tizenhat szepesi város); a többi megszerzett ter-en megszervezték az osztr. igazgatású Galícia tartományt. Lengyo-tól elrabolták ter-e és lakossága egyharmadát. - 2. 1793. jan. 23: Lengyo. belső ellentéteit kihasználva Oroszo. és Poroszo. megegyezéseként Oroszo. megkapta Fehéroroszo-ot és a jobbparti Ukrajnát, Poroszo. Nagy-Lengyo. Ny-i részét, Sziléziát és Danckát (lengy. Gdańsk, ném. Danzig). - 3. 1795. okt. 24: a Kosciuszko-fölkelés leverését követő szentpétervári egyezményben Oroszo., Poroszo. és Au. szétosztotta egymás között Lengyo-ot. Oroszo. megszerezte Fehéroroszo. és Ukrajna Ny-i részét, Kurlandot, Litvánia nagy részét, Poroszo. megkapta Varsót és környékét s a K-Poroszo-tól a Nyemanig terjedő ter-et, Au. Krakkót és Lublint és környékét. - 1918. X. 7: a Régens Tanács a lengy-ekhez írt kiáltványában bejelentette az egységes lengy. áll. helyreállítását. 88

Perényi 1962:141. (160. térkép) - Diplomáciai lex. 1967:481. - MTK II:586.