🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lampert
következő 🡲

Lampert (Magyarország, 1049 k.-1095 k.): magyar királyi herceg. - I. Béla (ur. 1060-63) m. kir. és →Rixa lengy. hgnő ifjabb fia. Két bátyja (Géza és László) és 4 leánytestvére volt. Szülei 1048 k. tértek haza Lengyo-ból, ~ 10 é. lehetett, amikor a nagybátyja, I. András kir. (ur. 1046-60) és apja, Béla hg. közötti trónöröklési ellentétek miatt családjával Lengyo-ba, II. (Merész) Boleszláv lengy. hg-hez (ur. 1058-79) menekült. I. András 1057: fiának, a még gyermek Salamonnak kir-lyá koronázásával öccsét, Bélát kizárta a trónöröklésből. 1060 őszén ~ apja és két bátyja lengy. csapatok segítségével a Tisza vidékén legyőzte I. Andrást, akit súlyos sebesülten elfogtak a mosoni kapunál; ném. támogatói a gyerekkir. Salamonnal és anyjával, Judittal IV. Henrik (ur. 1056-1105) ném-róm. cs-hoz menekültek. ~ apja, I. Béla került a m. trónra (ur. 1060-63), akinek uralkodása a Salamon visszahelyezésével Mo-ot hűbéresévé tenni akaró IV. Henrik cs. elleni harcra való fölkészüléssel és a harcokban telt el. - I. Béla halála (1063) után ~ a cs. gyámkodását élvező gyermek Salamon kir. (ur. 1063-74) elől testvéreivel és anyjával ismét Lengyo-ba menekült. 1064 tavaszán Boleszláv és Béla fiai lengy. csapatok élén az országba jöttek, Salamon IV. Henrik egyéb gondjai miatt 1064. I. 20: Győrött kibékült, a hg-eknek visszajutatta a tiszántúli ter-eket, melyeket még apjuk kapott I. Andrástól a trónra segítéséért. A külső veszélyek elhárításában Salamon kir. és a hg-ek többször közösen léptek föl. 1073: Salamon a tiszántúli ter-eket, a dukátust visszakövetelte a hg-ektől. 1074. II. 26: a kemeji csatában (Szolnok vm.) Salamon teljesen szétverte Géza csapatait. László a cseheknél ~tel együtt seregeket toborzott, Géza vereségének hírére csapatok élén hazasiettek. III. 14: Mogyoródnál (Pest vm.) találkoztak a menekülő Gézával és az őt üldöző Salamon csapataival, akiket szétszórtak (→mogyoródi csata), Salamont a Ny-i határig üldözték. ~ bátyja, I. Géza (ur. 1074-77) Mo. ura lett, László bátyja a hgség ura, ~ a bihari részeket kapta, amely addig László fönnhatósága alatt állt. ~ Géza uralkodása idején vsz. az udvarnál is szerepet kapott, majd I. (Szt) László (ur. 1077-95) kirságakor a tiszántúli ter-ek, a dukátus ura lett. Esetleges házasságáról, utódairól, halála körülményeiről nincsenek adataink. Do.Lá.

Wertner 1891; 1892. - Pauler II:658.

Lampert, Joseph Anton, Lambert (18. sz.): harangöntő 1739-43: Egerben. P.P.