🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > László, IV.
következő 🡲

László, IV., Árpádházi (Kun) (1262.-Kőrösszeg váránál, Bihar vm., 1290. júl. 10.): magyar király (ur. 1272-90). - V. István kir. (ur. 1270-72) és Kun →Erzsébet fia. Kiskorúsága miatt a már korábban anyja körül szervezkedő főurak, Joachim bán és a Kőszegi család tagjai kormányoztak, egymással is viszálykodva. 1269. IX: eljegyezte a nála 2-3 évvel fiatalabb Izabellát, I. (Anjou) Károly nápoly-szicíliai kir. (ur. 1266-85) leányát. 1272: apja ellenfelei, élükön a Gutkeled nb. Joachimmal ~t elfogták, Kapronca várába (Kőrös vm.) zárták. Apja halála után Fehérváron IX. 3. előtt megkoronázták. Mo. a szembenálló Kőszegi Henrik, a Gutkeled nb. Joachim és a Csák nb. Máté és Péter pártviszályának színtere lett, az erőviszonyok változásától függött a kir. tanács összetétele. 1274 nyarán a Csákok kiszabadították ~t és anyját a Kőszegiek fogságából, mire azok öccsét, András hg-et fogták el, de a →polgárdi csatában (Fejér vm.) megakadályozták András Dráván túlra hurcolását. A Csákok befolyására ~ II. (Přemysl) Ottokár cseh kir. (ur. 1253-78) ellenében a ném. kir-lyá válaszott I. (Habsburg) Rudolfot (ur. 1273-91) támogatta. A →morvamezei csatában 1278. VIII. 26: Dürnkrutnál II. (Přemysl) Ottokár legyőzésével elősegítette Rudolf ném. kir. császárrá választását. A →kunok keleti és keresztényekétől idegen életmódjával ~ rokonszenvezett. Bár 1277: feleségül vette Izabellát, elhanyagolta őt (egy korábbi családi szerződés értelmében kun ágyasokat tartott) és 1286. IX-1287. IX: a Nyulak szigeti ktorba záratta. Az életmódja miatti figyelmeztetéseket az egyh. részéről nehezen viselte. III. Miklós p. (ur. 1277-80) 1279 elején Fülöp fermói pp-öt küldte p. legátusként Mo-ra, ahol ~ a főúri csoportokkal hadakozott. A kunokat gyorsan megtéríteni kívánó Fülöp 1279. X: kiközösítette a ~t, mert nem teljesítette a →kun törvényeket. ~ az 1280. I: elfogott legátussal III. elején kibékült, megesküdött, hogy az Egyh. és az urak ellen nem vét, s betartja a kun törv-eket. 1281. X: Fülöp pp. dolgavégezetlen hagyta el Mo-ot. 1282. V: ~ a →hódtavi csatában (Csongrád vm.) legyőzte az Oldamur vezette lázadó kunokat, akiknek befolyása az ország zavaros helyzetében ennek ellenére megmaradt. Udvarában élt →Kézai Simon krónikaíró, aki az udvari hagyományok, a hun-magyar azonosság alapján 1282-85: a →Gesta Hungarorumban megírta a hunok tört-ét. 1285. IX: ~ legyőzte a Szepesvár elfoglalását megkísérlő szepesi lázadókat, de 1287. III: a Zsitva folyó melletti csatában a Borsa nb. Loránttal szövetkezett Héder nb. Kőszegiektől vereséget szenvedett. Az elégedetlenkedő bárók 1288. I: elfogták a Szepességben, de II: két főúr kiszabadította. III: Esztergomban kibékült a lázadókat támogató Ladomér érs-kel. 1290 elején Mo-ra hívta András hg-et. VII. 10: a kun Árbóc, Kemence és Törtel rokonaikkal Kőrösszeg váránál meggyilkolták. Csanádon temették el. - Utóda: III. András (ur. 1290-1301). D.D.-88

Szabó Károly: K. L. 1272-1290. Bp., 1886. (M. tört. életrajzok) - Mráz Elek: IV. (Kun) L. drámairod-unkban. Irodtört. tanulm. Uo., 1893. - Századok 1906:41. (Kállay Ubul: Kutatások ~ korára); 1910:1. (Karácsonyi János: A mérges vipera és az antimonialis. Kórkép K. L. kir. idejéből.) - Németh Gyula: K. L. kir. nyögérei. Bp., 1954. - Kristó-Makk 1988:205.