Magyar Katolikus Lexikon > K > kvékerek


kvékerek (az ang. quake, 'reszket, borzong' szóból: 'reszketők'): anglikán szekta. - 1647: George Fox alapította. A hivatalos anglikanizmussal szemben az eksztatikus-misztikus irányzat képviselői. Elragadtatást színlelő, reszketeg külsejükről kapták a néptől a ~ nevet. Önmagukat a Világosság Fiainak, az Igazság Barátainak v. a Barátok Társaságának nevezték. Elutasították az anglikán →államegyházat, az esküt és a katonai szolgálatot, ezért Angliában 1661: és 1664: törv-t hoztak ellenük, s üldözni kezdték őket. A kivándorolt ~et Új-Anglia gyarmaton is üldözték, William →Penn azonban, aki maga is kvéker volt, Pennsylvaniában 1681: közösségalapítási jogot, 1689: teljes vallásszabadságot adott nekik. A 18. sz: a ~ mozgalma lehanyatlott (1700: 60 ezer, 1750: 17 ezer tag), majd ágakra szakadt, 1868 u. újjáéledt. 1963: 180 ezer tagot számláltak, ebből 130 ezer az USA-ban és Kanadában, 25 ezer Angliában élt. - Tanításuk: a világot teremtő Isten Lelke által működik mindenütt. A Lélek sugalmazta a Bibliát, és legtökéletesebben Jézusban működött, aki a kereszten megváltotta a bűnös emberiséget. Ez a Lélek mindig közvetlenül megnyilatkozik: az egyes emberekben lévő isteni mag erejéből hirtelen fölragyogó „belső világossággal” mindenkit felvilágosíthat az igazságról, bárkiben megtörheti a bűn hatalmát, és bárkit az üdvösség útjára vezethet, általában is, egyes helyzetekben is. A Lélek tehát minden vallási megismerés és személyes megszentelődés forrása és normája. Ezért a szentségekre, dogmákra, hitvallásra, papságra és egyh-ra nincs szükség. A ~ istentisztelete hallgató áhítat, melynek során ha valaki bensőleg megvilágosul, élményét imádság v. rövid beszéd formájában közli a többiekkel. Mivel a ~ szerint a Lélek mindenkit egyenrangúnak tekint, nem ismernek faji v. társad. megkülönböztetést, elvetik a háborút; tökéletes igazmondást követelnek, ezért nincs szükségük esküre; szolgálatára vannak embertársaiknak, megvetik az alkoholt és a luxust. **

Pallas XIV:313. - Grubb, Edward: A quakerek vallása. Ford. Molnár Nándor. S.a.r. Czakó Ambró. Bp., 1928. - Gründler 1961:2156.- LThK VIII:912.