Magyar Katolikus Lexikon > K > kvázikarakter


kvázikarakter (lat. quasi-character): a →házasság és a →betegek kenete viszonylagos megismételhetetlenségét megalapozó szentségi hatás. - A →keresztség, a →bérmálás és az →egyházi rend szentségét csak egyszer lehet fölvenni, mert véglegesen lefoglalják az embert, és eltörölhetetlen jegyet, →szentségi karaktert nyomnak a lelkébe. Analógiával mondható a házasságról és a betegek kenetéről is, mert a házasságot a másik fél életében, a betegek kenetét ugyanabban a betegségben nem lehet újra fölvenni. Ennek a két szentségnek a hatását nevezik ~nek. A Casti connubii enc. szerint a házastársak quasi-consecrati, 'mintegy fölszentelt' állapotba kerülnek (D 2238). - A valóságos szentégi karater és a ~ közti különbség tehát az idótartamban van. Az →Eucharisztiánál és a →bűnbánat szentségénél még ~ről sem beszélünk, mert azok bármikor ismételhetők. G.F.

LThK VIII:924.