Magyar Katolikus Lexikon > K > kuttenbergi dekrétum


kuttenbergi dekrétum, 1409. jan. 18.: cseh királyi rendelet a →prágai egyetem szavazati arányainak megváltoztatásáról. - 1409 elején IV. Vencel cseh kir. (ur. 1379-1419) VI. Károly fr. kir-lyal (ur. 1380-1422) egyetértésben meg akart szabadulni XII. Gergely (ur. 1406-15) p-tól és XIII. Benedek (ur. 1394-1424) ellenp-tól annak reményében, hogy római kirságát újra elismerik (→nyugati egyházszakadás). Kuttenbergi (2000: Kutná Hora, Cseho.) udvarába hívatta a prágai egy. 4 nemzetének képviselőit, hogy rábírja őket a párizsi egy. pápai trónt megüresedettnek nyilvánító határozatának elfogadására. A 4 nemzetből csak a csehek támogatták IV. Vencel javaslatát, amiért azon ürüggyel, hogy a ném. szavazatok 3:1 aránya a szokáson, s nem a törv-en alapul - s a párizsi szokás szerint 3 hazai (fr., pikárd, normann) képviselő mellett csak 1 az idegen -, 1409. I. 18: kir. paraccsal a párizsi és itáliai egy-ek mintájára Prágában új egy. rendtartást vezetett be: minden egy. tanácskozás, ítélethozatal, választás v. határozat alkalmával a honi cseh nemz-nek 3, az idegen nemz-eknek összesen 1 szavazata lehet (a több száz magyart a cseh nemzethez számították). - IV. Vencel I. 22: birod. rendelettel tiltotta meg, hogy XII. Gergelynek engedelmeskedjenek, sőt, hogy p-nak tekintsék. - I. 26: az egy. szavazási rend megváltoztatásának kihirdetésekor a ném-ek kimondták: minden mestert, baccalaureust és hallg-t, aki hozzájárul az addigi szavazási mód megváltoztatásához, mint esküszegőt és becstelent közösítsenek ki és 6000 prágai garas bírsággal büntessék; ha a ~ mégis érvényben marad, elhagyják Prágát. - IV. Vencel engedményként egyenlővé tette a cseheket és az idegeneket: egyik félévben a csehek, másikban az idegenek vezethették volna az egy-et, váltakozva viselhették volna a tisztségeket. - A V. 9: kihirdetett kir. akaratnak ellenszegülő ném-ek (2-3 ezer tanár és diák) elhagyta Prágát, ami ezzel megszűnt a ném. birod. hallgatólagos főv-a lenni. A távozók Lipcsében új egy-et alapítottak, ahol még azon év őszén megkezdték az előadásokat. A ném-ek távozása elősegítette a reformáció nemz. hátteret kapott eszméinek gyors elterjedését Cseho-ban (→husziták). 88

Palacký 1984:76.