Magyar Katolikus Lexikon > K > Kutschera


Kutschera József, Kucsera, wellenfelsi (Gyula, Békés vm., 1865. júl. 28.-Genf?, 1915 után): plébános. - A kalocsai jezsuita gimn-ban 1882: éretts. Bpen egy. hallg., 1883: Esztergomban papnöv. 1886: az esztergomi tanítóképző tanára. 1887. XII. 28: pappá szent. 1888. VI: Párkányban, 1890: Bp-Lipótvárosban kp. és az V. ker. főgimn. hittanára. 1891: az V. ker. főreálisk. hittanára, 1897: komáromi plnos. Kérésére 1898: visszakerült Bp-re, ahol bp-vári, majd belvárosi kp. és az Angolkisasszonyok Int-e, az Orsz. Nőképző Leánygimn. hittanára. 1910-15: nyugdíjazásáig Komáromban plnos, 1915. XII. 1: Genfben telepedett le. - Cikkei: Egyh. Közl. (1893: Egyh. zenénk cikksorozat), Egyh. Zeneközl. (megindulásakor r. munk., ~ írta az Egyh. nyelve, Sztmisék és vecsernyék egybeállításának rendje, Útmutatás a directorium olvasásához c. cikksorozatokat s az évf. összes szertartási mellékleteit, össz. 55-öt), M. Állam (1897:279. sz. Ppi rendelkezés az egyh. zene ügyében, 1898). - M: Az első egyh. zenecongresszus munkálatai. S.a.r. Bp., 1897. - Castitas a legszebb erény. Uo., 1899. (Aster néven, a 3 köt-es műből az 1. köt.) - 1895-1901: a Kath. Egyh. Zeneközlöny tulajdonos szerk-je, 1900. III. 30-XI. 1: az Örökimádás havilap szerk-je. - Álneve: Aster; Gyulai (Szépirodalmi Kert, 1886-89). 88

Szinnyei VII:554. - Tóth 1910:167. - Schem. Strig. 1917:347. - Gulyás XVII:706. - Viczián 1995:175. (764, 1385.)