Magyar Katolikus Lexikon > K > kultúrzóna


kultúrzóna: Az erdélyi magyarlakta vidékeket s az ókirályság egyes nemzetiségiek lakta vidékeit 1924. V. 30: ~nak nyilvánította a rum. kormányzat, ahol a rum. tanítóságnak (50 %-os fizetéspótlék mellett) különös gondot kellett fordítania a rum. népi érdekekre. E rendelkezést egészítette ki VII. 26: az el. isk. törv., melynek 8.§-a alapján rum. származású állampolgárok, még ha más anyanyelvűek is (mert anyanyelvüket „elfelejtették”), gyermekeiket csak rum. isk-ba járathatták. E törv-nyel megkezdődött az isk-köteles gyermekek →névelemzése. 88

Dunatáj III:459.