Magyar Katolikus Lexikon > K > kultúrharc


kultúrharc (a ném. Kulturkampf szóból): szoros értelemben Poroszország és a Német Birodalom törekvése a katolikus Egyház leigázására a 19. sz. második felében; tág értelemben a liberális, ill. ateista erők nyílt vagy burkolt harca a →vallásszabadság, főként a katolikus egyház szabadsága ellen a keresztény kultúra értékeinek lejáratásával, rombolásával. - A ~ Poroszo-ban az 1870-es évekkel kezdődött. 1871: megszüntették a porosz kultuszmin. kat. ügyosztályát, s életbe léptették a szószék-paragrafust, ami a prédikációk rendőri ellenőrzését jelentette. 1872. III. 11: állami felügyelet alá helyezték az összes isk-t, V. 28: megszüntették a →tábori püspökséget, VI. 19: kitiltották a →jezsuitákat a birod-ból. Maga a ~ kifejezés Rudolf Virchow-tól (1821-1902) származik, aki 1873: a haladó párt választási programjában hirdette meg a kat. egyh. legyűrését. - Az 1873. V. 15-i májusi törvények szerint egyh. hivatalt csak az vállalhatott, aki ném. egy-en v. államilag elismert szem-ban 3 é. teol-t végzett és államvizsgát tett; a pp-ök a megüresedett helyeket 1 é. alatt kötelesek voltak betölteni s a kinevezendőt az illetékes hatóságnál bejelenteni, mely 30 napon belül megvétózhatta a kinevezést; egyházfegyelmi joghatóságot csak belföldi hatóság gyakorolhatott (amivel Rómát kikapcsolták); lényegesen megkönnyítették az egyh-ból való kilépést. 1875. IV. 22: megszavazták a kenyérkosártörvényt, amivel minden áll. támogatást megvontak a törv-ekkel szembeszegülő pp-öktől és papoktól. V. 31: a kolostortörvény a betegápolók kivételével minden szerzetet kitiltott Poroszo-ból. VI. 28: hatálytalanították az egyh-nak addig szabadságot biztosító alkotmányszakaszokat, s kötelezővé tették a polg. házasságot. - A tiltakozó pp-öket bebörtönözték és újonnan szervezett egyh. bíróságokkal letétették. A plnosokat pénzbírsággal és börtönnel büntették, de 4000 közül csak 24 állami plébános akadt. A ~nak áldozata lett 481 kolostor, 134 gyermekintézmény, 150 árva- és menedékház, 730 népisk., 75 felsőleányisk. és 61 nev. int. - A ~ 1875: érte el csúcspontját, de ugyanekkor a kormányzó liberális koalíció meggyengült és teret nyertek Bismarck újabb ellenfelei, a szocialisták. - 1878: béketárgyalások kezdődtek. A májusi törv-ek enyhítésével a részletesen szabályozott kapcsolatrendszert az 1887. IV. 27-i törv. állította helyre. A jezsuiták azonban csak 1913. II. 19. u. térhettek vissza. -

A német nyelvterület más részein is kezdeményeztek ~ot különféle törv-ekkel (áll. iskolázás, polg. házasságkötés, az Egyh. életének ellenőrzése, a szerzetesr-ek, főleg a jezsuiták korlátozása, az ókatolikusok támogatása), így 1860: Badenben, Hessen-Darmstadtban, Bajoro-ban, 1868: Au-ban, 1847: és 1871: Svájcban. A korlátozások az 1880-as évek folyamán enyhültek. →állemegyház, →egyházpolitika, →egyházpolitikai törvények, →liberalizmus, →szekularizáció, →Állam és Egyház közti megállapodás N.D.

NCE VIII:267. - LThK 1993. VI:517.