Magyar Katolikus Lexikon > K > kulák


kulák (orosz 'ököl'): földbirtokból a család eltartásán kívül értékesítésre fölösleget is termelő parasztember. - A SZU-ban az →osztályharcban (az államosításokkal a tőkés kapitalista kizsákmányolókkal való leszámolás után) a leghosszabb ideig ellenálló, legfőbb ellenség volt. Mint →osztályellenséget csak a föld-magántulajdon megszüntetésével (annak →szovhozokba és →kolhozokba kényszerítésével) sikerült megszüntetni. Ennek során az adók egy éven belüli többszörös emelésével, →rekvirálásokkal, a megtermelt javak elrablásával, éhínségek szándékos keltésével valójában lefejezték a paraszti osztályt, melynek munkaképes tagjai, ha tehették, a városban kerestek megélhetést. - Mo-on a ~ szó az I. vh. után, az oroszo-i hadifoglyok hazatérte után lett ismertté, szitokszóként a M. Komm. Párt propagandája (és lapja, a Szabad Nép, 1944-56) révén került a köznyelvbe, s kb. 25 kh földet (fél jobbágytelket!) v. többet birtokló, bérmunkásokkal is dolgoztató (élősdi, kizsákmányoló, pók, pióca, vámpír, vérszopó jelzőkkel illetett) zsírosparasztot jelentett, akit a proletárhatalomnak el kell söpörnie ahhoz, hogy fölépíthesse a →szocializmust. - A ~ok elleni kezdeti gazd. intézkedések: gabonabeszolgáltatás többszöri emelése, mezőgazd. fejlesztési járulék bevezetése, kitiltásuk a fölműves- és hitelszövetkezetekből, kizárásuk az áll. hitelekből, tejbeszolgáltatás, közmunkaváltság, a föld-adásvétel fölfüggesztése nem mutattak gyorsan eredményt. 1948. X. 4: Gerő (Singer) Ernő (1898-1980) a kb. 7 ezer traktort, 13 ezer cséplőgépet s az igásállatok jelentősebb részét birtoklók gépeit államosította úgy, hogy értéküket annak 30-40 %-ára becsülve 10 évi egyenlő részletben való kifizetést ígért (ezen gépekből szervezték meg a gépállomásokat!). 1949: elkészítették az első ~listát 61.922 főről, azt is ~nak számították, akinek 25 kh-nál kevesebbje, de szőlője, gyümölcsöse volt (1 kh szőlőt 5 kh szántónak vettek). IX. 9: az ÁVH vidéki jelentésében közölte vm-ként a ~ok számát: Abaúj 1268, Bács-Bodrog 1872, Baranya 3021, Békés 3594, Bihar 2555. Borsod-Gömör 2669, Csanád 1028, Csongrád 1597, Fejér 2049, Győr-Moson 2175, Hajdú („az elhárítás középpontjában a kulákság és a →narodnyik irányzat áll” számadat nélkül!), Heves 2185, Jász-Nagykun-Szolnok 5081, Komárom-Esztergom 1197, Nógrád-Hont 1277, É-Pest 3662, D-Pest 6310, Somogy 4164, Sopron 1485, Szabolcs 1405, Szatmár-Bereg 1997, Tolna 2602, Vas 2605, Veszprém 3154, Zala 5374, Zemplén 978. -

Az MKP Pol. Biz-a ~korlátozásról határozott: bevezették az erőszakot, verést, zaklatást stb., a ~ság fölszámolását 1952 végében jelölték meg. 1950-51: már voltak föld~ok (földművelők v. bérlők), ipari ~ok (malom-, kocsma-, gép-, üzemtulajdonos, vállalkozó), kupec ~ok (kereskedő, fuvaros stb., akinek jövedelme több volt, mint 350 aranykorona), politikai ~ok v. osztályellenség (bankig., csendőr, pap stb.), 1952: mindazok, akiknek jövedelme 1948 előtt a 350 aranykonát meghaladta, ill. aki alkalmazottat tartott. A Belügymin. ~listája szerint 1949: 53.618, 1950: 53.712, 1951: 57.227, 1952: 47.889, 1952. XII: 71.603, 1953: 38.090 ~gazdaság létezett. 1948-1949. IV: 139 cséplőgépet koboztak el, 2192 főt ítéltek el (1 személyt „gyújtogatásért” Békéscsabán a tanácselnöknő „elrettentésként” fölakasztatott); 1951-52: 167 ezer ~ot ítéltek pénzbüntetésre, 2869-et elzárásra, 1952: gép nem maradt birtokukban, harmadrészük már földnélküli volt. A „megbúvó ellenség” leleplezésére fölülvizsgálták a ~listát (1953. I: fejezték be, IV: fölülvizsgálták) 1953. VI. 1-től kiadott munkakönyvek „előző munkahelye” rovat bevezetésével megakadályozták ~ok és családtagjaik beépülését. A hazai börtönök (1945 előttről örökölt) befogadó képessége 21.865 fő volt, 1952: 35.039, 1953: 34.368 börtönlakó volt, az 1953-as →korlátozott közkegyelem ellenére 1955. IX: 35.051 fő; a Kozma u. Orsz. Börtönben a 2 személyes zárkákban 5 szalmazsákra 12 fő jutott. 88

Szolzsenyicin 1991. - Berki 1994:136. - Kúriai teljes ülések, népbírósági statisztikák, IM-állásfoglalások, kegyelmi előterjesztések, Nagy Imre és társai ügye 1989-ben. Bp., 1995:289. - A kommunizmus fekete kv-e. Bp., 2000.