Magyar Katolikus Lexikon > K > koronatartományok


koronatartományok, 1850-1860: Az 1848/49-es szabadságharc leveretését követő Habsburg-abszolutizmus hazánkat, államiságát megszüntetni akarván, 5 egyenrangú ~ra osztotta: Magyarország (3123,35 mf²), Erdély (1054,79 mf²), Horvát-Szlavónország (318,26 mf²), Szerb vajdaság és temesi bánság (521,12 mf²), Határőrvidék (583 mf²). - Az →Októberi Diploma értelmében 1860. X. 20: fölszámolták a →szerb vajdaság és temesi bánságot, a Muraközzel és a →Partiummal együtt visszacsatolták Mo-hoz. 88

Edelényi 1928:651.