Magyar Katolikus Lexikon > K > korona elrablása


korona elrablása, 1440. febr. 20/21.: Habsburg Albert m. kir. (ur. 1438-39) halála után 1440. I. 1: a budai királyválasztó ogy-en III. (Jagelló) Ulászló lengy. kir-t (ur. 1434-44) jelölték m. kir-nak. Ez sértette a várandós Erzsébet özv. kirné és unokatestvére, Cillei Ulrik gr. (1406-56) érdekeit. Másik unokatestvére, az 1439. XI. 9. óta koronaőr Garai László macsói bán azt javasolta, hogy az akkor 31 é. Erzsébet menjen férjhez a 15 é. Ulászlóhoz, míg a másik főúri csoport férjjelöltje Brankovics György szerb despota 19 é. fia, Lázár (Cillei Ulrik sógora) volt. A magát a m. trón igazi örökösének tekintő Erzsébet (akinek uralmon maradásra Au-ban és Cseho-ban nem volt esélye) a m. urakkal Ulászlóval való házassági ígéretéért 3 föltételt próbált elfogadtatni: a kir. beiktatása esetén is legyen befolyása az orsz. kormányzására; ismerjék el születendő gyermekének trónutódlási jogát, ha fiú lesz; ha leány lesz, biztosítsák jogállását. Mivel híre érkezett, hogy II. Murád szultán (ur. 1421-44 és 1446-51) háborúra készül Mo. ellen és Ulászlónak szöv-et ajánlott, I. 18: az ogy. követséget küldött a lengy. kir-hoz (→krakkói királyválasztó egyezség). Erzsébet Pozsonyba indult, de útközben Komáromban II. 22. reggelén megszületett fia, László. Bizalmas udvarhölgyét Kottanner Jánosné Wolfram Ilonát megbízta azzal, hogy a →Szentkoronát Visegrádról szerezze meg neki, hogy gyermekét megkoronázhassák. A fellegvár ötszögletű tornyának földszintjén levő kincseskamrájának legbelső helyisége volt a kir-é, az előtte lévő a kirnéé, melybe egy előtérből lehetett bejutni; az előtérből csigalépcső vezetett a várnagy lakásának előszobájába, melyre a szomszédos kirnéi palota lakosztályából egy ajtó nyílt. II. 20/21. éjjelén egy m. segítője és szolgája leszerelte a kincseskamra ajtaját, kihozta a helyiségből a Sztkoronát, visszarakta az ajtót, rátették a pecséteket, a lakosztály alatti Szt Erzsébet-kpnából vörös bársony párnába varrva lopták ki a várból a koronát, II. 21. hajnalán szánon a Duna jegén átkelve Komárom várába vitték. V. 15: Szécsi Dénes esztergomi érs. (1439-65) a 12 hetes Lászlót, akit a szert. alatt Kottanner Jánosné tartott a karján, m. kir-lyá koronázta (V. László, ur. 1452-58); a többi koronázási jelvény nélkül, mivel az országalma, apostoli kereszt, jogar, palást stb. Visegrádon maradt. 1450 k. a tettes megírta 1439-40 eseményeit, köztük a ~t; ez a legkorábbi ismert ném. nyelvű női visszaemlékezés. 88

Kerékgyártó 1867. II:101. - Horváth M. II:539. - Kerékgyártó 1875:231. - Huber II:489. - Kottanner Jánosné: A ~. Emlékirat 1439/1440. Ford. és közzétette Mollay Károly. Bp., 1979. - MTK I:259.