Magyar Katolikus Lexikon > K > kordatársulat


kordatársulat: →kordát viselő, ferences lelkiségű társulat (→confraternitas). - A ferencesek a 17. sz: honosították meg. Amint 18. sz. m. nyelvű rendtartásuk mondja: „Semmit sem kíván a társaság, ami az Atyafiakat és Nénéket a többi keresztények fölött kötelezné. Tagja lehet minden keresztény, szegény, gazdag, öreg, fiatal, világi, egyházi.” Annyival mindenesetre ki kellett tűnnie a kordaviselőnek, hogy „cégéres bűnös nem lehet”. Ha valaki bűnbe esett, és háromszori figyelmeztetés után sem javult meg, törölték a gyülekezet tagjai sorából. Minden új tag gyónással és áldozással készült a felvételre, amikor is megkapta a kordaövet. A népi szimbolika érdekes példája a korda „lelki értelmének” magyarázata: jelenti azt a kötelet, amellyel az Üdvözítőt megkötözték; amint Ráchábot Jerikóban megoltalmazta a karmazsin kötél, úgy oltalmazza meg ez a lenkötél is viselőit az örök haláltól és a purgatórium kínjától. A kordára kötött 3 csomó jelenti a Szentháromságot, a 3 istenies erényt és Szűz Mária 3 szívfájdalmát. - A ~ áhítatgyakorlata az újholdvasárnapi körmenet, melyen minden tagnak kordával felövezve kellett megjelennie. A processziós vasárnapot követő hétfőn énekes misét mondattak az elhunyt tagokért. Ezen az olvasni tudó konfráterek a halotti zsolozsmát, a többiek a szentolvasót imádkozták. - A reguláskv. egyúttal a tagok imakv-éül is szolgált. A miseimádságok és a szentségek vételekor mondandó imaszövegek gyakran idéznek Szt Gertrúd és Mechtild jelenéseiből, mondásaiból. Ezeken kívül még külön is találunk egy esti könyörgést Szt Gertrúdtól. Figyelemreméltó ez, mert azt mutatja, hogy a barokk népi imakv-ekben a kk. misztikusok is szóhoz jutottak. A kordaviselők több helyen, így pl. a m. lakosságú Iván községben (Sopron vm.) is, önostorozó körmeneteket tartottak. Sok külsőség tette a nép előtt kedvessé ezt az áhítatmódot: a menet élén vitt fekete zászló után egy piros köpenyegbe öltözött, töviskoszorús társulati tag a keresztet hordozta, őt követték a szőrzsákba öltözött →flagellánsok. Ez az adat bizonyság arra, hogy a barokk kor magyarjától sem állott távol az érzelmekkel átfűtött vallásosság sem. - A 18. sz: Mo-on mintegy 700 ~ működött, ált. fiókegyes-eik is voltak (Sopron vm-ben pl. akár 12-13 is). - II. József rendelete 1788: 213 ~ot oszlatott fel. **

Pordányi András: Len kötelecske. (A ~ regulája.) Pozsony, 1736. (Győr, 1746; Pozsony, 1768. névtelenül) - Juhász 1944:161. - Bálint II:146.