Magyar Katolikus Lexikon > K > konstitúció


konstitúció (lat., a gör. szüsztaszisz szóból: 'összetétel, összeállítás'): az →egyszerűség ellentéte. - 1. fil-ilag. Az ontológiai ~ a →létezők létből és lényegből, aktusból és potenciából, matériából és formából való összetétele. A logikai ~ a →fogalom-meghatározásban faji megkülönböztető jegy, v. fogalmak összekapcsolása. - 2. az egyházjogban a középkor óta →egyetemes zsinatok határozata, ill. pápai (pápai hivatali) döntés. - 3. a szerzetesjogban az ősi →regulát kiegészítő sajátos szabályok gyűjteménye, vagy újkori alapítások szabályzata. - 4. a II. Vat. Zsin. legrangosabb dokumentumai (SC, LG, DV, GS), szemben a →dekrétummal és a →deklarációval. **

LThK 1993. VI:322.