Magyar Katolikus Lexikon > K > koncepciós per


koncepciós per, kirakatper: az önkényuralmi rendszerek eszköze a politikai ellenfelek lehetetlenné tételére vagy elpusztítására a jogérvényesítés keretei látszatának megtartásával. - Kiagyalt vádak alapján elkészített forgatókv. szerint a kijelölt, lehetőleg közismert, gyakran kebelbeli személyeket főbenjáró bűnökkel, pl. hazaárulással, gyilkossággal, kémkedéssel, stb. vádolják, letartóztatásuk bejelentésétől bértollnokokkal sajtóhadjáratot folytatnak ellenük, ebben a „közvéleménnyel” még a tárgyalásuk előtt halálos ítéletet mondatnak ki rájuk. Az így előkészített tárgyalásra meghívják a zsarnoki rendszerrel rokonszenvező (esetleg beszervezett) külf. újságírókat, a tárgyaláson önmaguk elleni beismerő vallomásra bírják a kínzásokkal, félrevezetéssel, gyógyszerekkel stb. „fölkészített” vádlottakat, s a „nép” követelésére elítélik. Az ítéletet, ha az halál, gyorsan és titokban végrehajtják. - ~eket marxista eszmei alapon, az →osztályharc ürügyén, az osztályellenségnek nevezett személyek v. csoportok ellen folytattak, akik lehettek a marxista (komm.) párt alapító tagjai is. A SZU-ban a nagy tisztogatás (csisztka) idején a valódi v. vélt sztalini ellenzéket több nagy (s számtalan ehhez kötődő kisebb) ~ben irtották ki. G. Jagoda, az OGPU főn-e irányította 1936. VIII: a G. Zinovjev, L. Kamenyev, I. Szmirnov bolsevik veteránok elleni ~t (akiket a Sztalin által 1934. XII: megöletett Sz. Kirov meggyilkolásával is vádoltak), N. Jezsov, az NKVD főn-e 1937. I: a G. Pjatakov, G. Szokolnyikov, L. Szerebjakov, K. Radek és 17 társuk, 1938. III: N. Buharin és A. Rikov, G. Jagoda ~ét, 1937-38: a „bonapartista főtisztek” (pl. Tuhacsevszkij, Nyikolajevics) ~ét, akiket halálra v. legkevesebb 10 é. munkatáborra ítéltek (→kényszermunkatábor). - A szovjet megszállta Közép-Eu. minden országában megrendezték a halálos ítéletekkel végződött ~eket: 1949: Dzodze-per (Albánia), Kosztov-per (Bulg.), 1952: Slanský-per (Csehszl.), a Gomulka-per előkészítése (Lengyo.), Pauker-Georgescu-Luca-per (Ro.), 1954: Pătrăscănu-per (Ro.). A megszállt K-No-ban (1949-90: Ném. Dem. Közt.) a „fasiszták” (valójában nácik) elleni perek elfedik a helyi ~eket. - Mo-on a SZU-ból hazatért kommunisták a hatalom megszerzése érdekében rendezték meg 1946: a →Magyar Közösség perét, 1949: a →Mindszenty-pert, a MAORT-pert, a Rajk-pert, a Pálfy(Österreicher)-Sólyom-pert, 1951: →Grősz és társai perét, stb. Az ezek 1953-i félhivatalos lelepleződését követő pol. erjedés az 1956-i forr. és szabharc. szellemi előkészítője. - A ~ek (a 20. sz. joghalál) tört-e földolgozatlan. 88

Lukács Tibor: A magyar népbírósági jog és a népbíróságok 1945-1950. Bp., 1979. - Fehérváry 1984; 1990. - Nehéz esztendők krónikája 1949-1953. Dokumentumok. Szerk. és bev. Balogh Sándor. Uo., 1986. - Arany Bálint: Koronatanú. (Emlékirat 1945-1957) Bp., 1990. - Kubinyi Ferenc: A katonapol. regénye. Miskolc, 1991. - Iratok az igazságszolgáltatás tört-éhez. 1-5. köt. Uo., 1992-96. - Kahler Frigyes: Joghalál Mo-on 1945-1989. Bp., 1993. - Csicsery-Rónay-Cserenyey 1998. - Dénes Béla: Ávósvilág Mo-on. Egy cionista orvos emlékiratai. Bp., 1999. - Brit. Hung. X:642.