Magyar Katolikus Lexikon > K > kolozsvári uniós gyűlés


kolozsvári uniós gyűlés, 1865. nov. 19.: a →kiegyezés előkészítéseként összehívott tartománygyűlés. - Célja az 1848:1. tc. (Mo. és Erdély újraegyesítésének) fölülvizsgálata „a közös érdekek alapján”. I. Ferenc József cs. (ur. 1848-1916) XII. 10-re összehívta a pesti ogy-t is. A cenzusos választásokon az uniót ellenző oláhok 14 választott és 34 →regalista (48) képviselőjével állt szemben az újraegyesítést támogató magyarok 59 választott és 137 regalista (196) és a szászok 30 választott és 20 regalista (50) összesen 246 képviselője. Az oláhok jogtalannak nevezték a ~ összehívását, mivel a →nagyszebeni tartománygyűlés folytatását kívánták; a szászok többsége csak a cs. parancsokat akarta teljesíteni (legyen az akármi), kisebbségük az uniót pártolta. A m-ok szerint a ~ egyetlen feladata ismét kinyilvánítani az 1848:1. törv-t. A tárgyaláson 48-ból csak 32 oláh képviselő vett részt. 166 szavazattal (ebből 6 szász és 4 oláh) szemben csak 29 oláh és 26 szász szavazott a Zeyk Károly beterjesztette m. indítvány ellen. 1866. I. 10: Crenneville cs. biztos fölolvasta a cs. leiratot, mely megengedte, hogy Erdély követeket küldjön a pesti ogy-re, de az unió életbe léptetését a kiegyezési tárgyalásokig elodázta. 88

Erdély tört. III:1503.